SOW-CAOSB1030
Inleiding CAOS 2
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1030
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER2  (07-11-2016 t/m 29-01-2017)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Studenten kunnen verschillen in visie en benadering tussen antropologie en ontwikkelingsstudies duiden, maar ook aangeven waar de disciplinaire visies elkaar overlappen en aanvullen.
  • Studenten kunnen deze verschillende disciplinaire benaderingen toepassen op de thema’s migratie, diversiteit, arbeid, natuur en milieu, en kunnen bespreken wat voor verschillende perspectieven zij ons bieden op het thema.
  • Studenten ontwikkelen een kritisch begrip van centrale begrippen in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies, zoals ontwikkeling, moderniteit, vooruitgang, gemeenschap en cultuur.
Inhoud

Deze cursus geeft studenten inzicht in de verschillen en overeenkomsten in benadering tussen antropologie en ontwikkelingsstudies. Daarbij worden een aantal centrale begrippen die in beide disciplines een centrale plaats innemen, zoals moderniteit, ontwikkeling, gemeenschap en cultuur, kritisch besproken.

Deze cursus geeft studenten inzicht in debatten over de rol van de staat alsmede non-gouvernementele organisaties  in ontwikkeling. De debatten die bij het vak CAOS 1 zijn geïntroduceerd over de ontwikkelingen binnen antropologie en ontwikkelingsstudies – zoals bijv. Verschuivingen in het denken over de verhoudingen tussen Noord en Zuid, en de invloed van globalisering – zullen verder verdiept worden. De discussies hierover zullen toegepast worden op de centrale thema’s binnen de opleiding: markten en cultuur, arbeid en netwerken, migratie, en natuur en milieu. Daarnaast zullen alternatieve benaderingen van ontwikkeling besproken worden.

Tijdens deze cursus zullen de debatten en thema’s die aan de orde zijn gesteld bij het vak CAOS 1 (CAOSB1010) verder uitgewerkt worden. De cursus CAOS 2 is van belang voor het volgen van de vervolg cursussen in Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies, omdat hier belangrijke inzichten besproken worden over de wijze waarop onderzoekers binnen deze disciplines hun onderzoek verbinden met de brede overkoepelende vragen binnen de vakgebieden, en inzicht geeft in hoe zijn hun onderzoek presenteren.

De literatuur die behandeld wordt zal Engelstalig zijn, maar de colleges zullen in het Nederlands gegeven worden.

Om dit vak succesvol aft e ronden wordt van de studenten verwacht dat zij de teksten die tijdens de colleges besproken worden van tevoren lezen, en staat zijn op deze teksten te reflecteren. De inzichten en reflecties worden getoetst aan de hand van een tentamen met open vragen. Deze cursus vergt per week twee a drie uur aan voorbereiding.  

Niveau
MAW.CAOS.B1

Toetsinformatie
Tentamen met open (essay) vragen. Door middel van de beantwoording van de open (essay) vragen laat de student zien inzichten te hebben verkregen in de kernbegrippen en debatten binnen de vakgebieden van Culture Antropologie en Ontwikkelingsstudies, en in de verschillen en overeenkomsten tussen beide vakgebieden.

Voorkennis
CAOS 1 (CAOSB1010)

Literatuur

• Edelman, Marc & Angelique Haugerud (2005) The Anthropology of Development and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. Malden/Oxford: Blackwell Publishing
• Selectie van e-journal artikelen over migratie

Werkvormen
Interactieve colleges, gastsprekers en documentaires.

Verplicht materiaal
Boek
Edelman, Marc & Angelique Haugerud (2005) The Anthropology of Development and Globalization. From Classical Political Economy to Contemporary Neoliberalism. Malden/Oxford: Blackwell Publishing

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Selectie van e-journal artikelen over migratie

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Interactieve colleges, gastsprekers en documentaires.

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3