SOW-CAOSB1070
Culturele diversiteit en ongelijkheid
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1070
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER3  (03-02-2020 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Studenten herkennen en begrijpen de theoretische begrippen die centraal staan in de studie van Culturele diversiteit en ongelijkheid, waaronder cultuur, macht, klasse, etniciteit, religie, gender en intersectionaliteit.
  • Studenten herkennen en begrijpen de belangrijke discussies omtrent deze centrale begrippen.
  • Studenten kunnen de kern van de besproken wetenschappelijke debatten en begrippen bondig mondeling en schriftelijk weergeven.
  • Studenten kunnen deze wetenschappelijke discussies relateren aan maatschappelijke processen waar ze betrekking op hebben.
Inhoud

In een snel veranderende wereld lijkt ongelijkheid een sleutelbegrip te worden: hoge werkeloosheid, terroristische aanslagen, discussies over het aantal op te nemen vluchtelingen, over de negatieve invloed van niet-Westerse religies en culturen, over het al dan niet sluiten van de Europese grenzen, zijn aan de orde van de dag en verdelen burgers in verschillende kampen van ‘haves’ en ‘haves not’, van ‘wij’ tegenover ‘zij’, ‘self’ en ‘other’. Globalisering, en de daarbij behorende letterlijke, symbolische en virtuele grensoverschrijdingen, reproduceert oude maar genereert ook nieuwe vormen van diversiteit. Die diversiteit en ongelijkheid zijn natuurlijk niet alleen iets van de huidige tijd, of een kenmerk van alleen Europese samenlevingen. Met name koloniaal en postkoloniaal geweld drukken hun stempel op de (re-) creatie en vormgeving van multiculturele samenlevingen wereldwijd. Tegelijkertijd roept dit vragen op over de overeenkomsten tussen culturen en groepen mensen; Welke vormen van solidariteit ontstaan spontaan of zijn te organiseren? Hoe kunnen we over multiculturele samenlevingen nadenken en deze conceptualiseren?

In deze cursus exploreren we deze vragen door te bestuderen hoe ongelijkheid cultureel vertaald wordt en hoe culturele diversiteit ongelijkheid voortbrengt. Theoretische discussies zullen inzicht bieden in wat we onder culturele diversiteit en ongelijkheid kunnen verstaan en hoe deze twee begrippen samenhangen. Startend vanuit het begrip multiculturaliteit binnen en buiten Europa, werken we aan de hand van 7 kernthema’s de verschillende kanten van deze complexe relatie tussen culturele diversiteit en ongelijkheid verder uit. Deze thema's zijn: Tussen mulitculturaliteit en superdiversiteit- Intersectionaliteit en complexe vormen van discriminatie-Postkoloniale perspectieven-De culturalisering van burgerschap-Sociaal economische ongelijkheid- Segregatie en spanningen in de marges van de stad - Religie en Ongelijkheid. We besteden hierbij aandacht aan algemene theoretische benaderingen die gebruikt worden om de ongelijke positie van mensen met een verschillende culturele achtergrond in de samenleving te analyseren, in combinatie met het bestuderen van specifieke vormen van ongelijkheid, en de rol die differentiaties op basis van etniciteit, gender, religie en cultuur spelen in het ontstaan van deze vormen van ongelijkheid.

Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Boek: Guadeloupe, F. en De Rooij, V. (eds.) (2007) Zo zijn onze manieren… visies op multiculturaliteit in Nederland. Amsterdam: Rozenberg.
Wordt nader bekendgemaakt
Verdere literatuur wordt bekend gemaakt aan het begin van de cursus.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Take-home tentamen
Weging70
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Opdrachten
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER3