SOW-CAOSB1070
Culturele diversiteit en ongelijkheid
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1070
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER3  (30-01-2023 t/m 07-04-2023)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Studenten herkennen en begrijpen de theoretische begrippen die centraal staan in de studie van Culturele diversiteit en ongelijkheid, waaronder cultuur, macht, klasse, etniciteit, autochtonie/indigeneity, religie, gender en intersectionaliteit.
  • Studenten herkennen en begrijpen de belangrijke discussies omtrent deze centrale begrippen.
  • Studenten kunnen de kern van de besproken wetenschappelijke debatten en begrippen bondig mondeling en schriftelijk weergeven.
  • Studenten kunnen deze wetenschappelijke discussies relateren aan maatschappelijke processen waar ze betrekking op hebben.
  • Studenten kunnen kritisch nadenken over de besproken wetenschappelijke teksten en theorieën, en deze aanvullen en bevragen.
Inhoud

In een snel veranderende wereld lijkt ongelijkheid een sleutelbegrip te zijn geworden: hoge werkeloosheid, terroristische aanslagen, discussies over het aantal op te nemen vluchtelingen, en over het al dan niet sluiten van de Europese grenzen, zijn aan de orde van de dag en verdelen burgers in verschillende kampen van ‘haves’ en ‘haves not’, van ‘autochtone’ Nederlandsers en ‘nieuwe’ Nederlanders, ‘self’ en ‘other’. Globalisering, en de daarbij behorende letterlijke, symbolische en virtuele grensoverschrijdingen, reproduceert oude maar genereert ook nieuwe vormen van diversiteit. Die diversiteit en ongelijkheid zijn natuurlijk niet alleen iets van de huidige tijd, of een kenmerk van alleen Europese samenlevingen. Met name koloniaal en postkoloniaal geweld drukten en drukken hun stempel op de (re-)creatie en vormgeving van multiculturele samenlevingen wereldwijd. Tegelijkertijd roept dit vragen op over welke overeenkomsten er wel te herkennen zijn; welke vormen van solidariteit spontaan ontstaan of te organiseren zijn en in het verlengde daarvan, hoe we over multiculturele samenlevingen kunnen nadenken en deze kunnen conceptualiseren.

In deze cursus exploreren we deze vragen door te bestuderen hoe culturele diversiteit samenhangt met ongelijkheid. Theoretische discussies zullen inzicht bieden in wat we onder culturele diversiteit en ongelijkheid kunnen verstaan en hun samenhang. Startend vanuit een aantal centrale begrippen (etniciteit, cultuur, racisme, natie) werken we aan de hand van acht kernthema’s de verschillende kanten van de complexe relatie tussen culturele diversiteit en ongelijkheid verder uit. We vertrekken hierbij vanuit actuele discussies over multiculturaliteit in Nederland en Europa, maar bekijken ook hoe vraagstukken van diversiteit en ongelijkheid vorm krijgen in andere delen van de wereld. We besteden aandacht aan algemene theoretische benaderingen die gebruikt worden om de ongelijke positie van mensen met een verschillende culturele achtergrond in de samenleving te analyseren, en de rol die differentiaties op basis van etniciteit/ras, gender, religie en cultuur spelen in het ontstaan van deze vormen van ongelijkheid.

Deze cursus sluit aan bij de SDG 5 ‘Gendergelijkheid’; SDG ‘8: Eerlijk werk en economische groei'; SDG 10 ’Ongelijkheid verminderen'; en SDG 11‘Duurzame steden en gemeenschappen’.

Niveau
BA1
Voorkennis

Toetsinformatie

Toetsing bestaat uit een take-home tentamen en uit een creative opdracht (60% take home tentamen; 40% opdracht).

Het take-home tentamen bestaat uit open vragen waarin studenten gevraagd worden om zelfstandig op de stof te reflecteren en verbindingen tussen literatuur te leggen in de vorm van korte essays.

De opdracht bestaat uit creatieve ‘entries’ waarin studenten steeds (een selectie van) de stof gebruiken om te reflecteren op hoe een aspect van diversiteit en ongelijkheid besproken in de cursus zich manifesteert in hun eigen leven of omgeving, en deze reflectie te verbeelden in een prikkelende, aansprekende, creatieve vorm. De verbeeldingen worden gedurende het vak ingeleverd en in de werkgroepen besproken. Eén verbeelding wordt gepresenteerd tijdens de tentoonstelling in de laatste week. Deze wordt voorzien van een annotatie waarin de link tussen de stof en de entry toegelicht en verduidelijkt wordt.

 

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur bestaat uit een selectie van (meest Engelstalige) hoofdstukken en artikelen rond de in de colleges besproken thema's. Deze worden via Brightspace beschikbaar gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Wekelijks zijn er twee hoorcolleges. Deze vinden op de campus plaats en worden in principe niet opgenomen.

Voorbereiding bijeenkomsten
Lezen van de voor de hoorcolleges opgegeven teksten

Sustainability certificate

Werkgroep

Algemeen
Tijdens de werkgroepen wordt in stappen toegewerkt naar de creatieve opdracht (co-creatie rubric, peer feedback op draft versies), waarbij de laatste werkgroep bestaat uit een tentoonstelling. Presenteren op de tentoonstelling is een sluiscriterium. Daarnaast wordt middels in-class opdrachten aan stofverwerking gewerkt.

Voorbereiding bijeenkomsten
Maken van draft versies van de creatieve opdracht, en lezen van de opgegeven teksten.

Toetsen
Take-home tentamen
Weging3
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Opmerking
Het take-home tentamen bestaat uit open vragen waarin verbinding tussen de besproken teksten moet worden gemaakt.

Opdrachten
Weging2
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Opmerking
De opdracht bestaat uit creatieve verbeeldingen, waarvan er 1 van een annotatie wordt voorzien.