SOW-CAOSB1080
Descriptive Statistics for Premaster CAOS
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB1080
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. L.A. Veenstra-van Dijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.A. Veenstra-van Dijk
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.A. Veenstra-van Dijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER1  (04-09-2017 t/m 12-11-2017)
Aanvangsblok
PER1/  PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • grondige kennismaking met de beschrijvende statistiek
  • beheersen van basisprocedures in het computerpakket SPSS for Windows
Inhoud
  • empirische cyclus, meetniveau
  • univariate beschrijving: datamatrix, variabelen, histogrammen/boxplots, variatie, gemiddelde, mediaan en modus, kwartielen en normaalverdelingen
  • bivariate beschrijving: correlatie en regressie, kruistabellen en bijbehorende maten voor samenhang
  • multivariate analyse: regressie met meerdere predictoren, dummyvariabelen in de regressievergelijking
Bijzonderheden
De cursus is alleen toegankelijk voor studenten die een pre-master doen voor de master CAOS.
De cursus wordt verzorgd in de tweede helft van augustus.

Niveau
MAW.MT.BA1-CAOS

Toetsinformatie
Opdrachten, eindtoets op vaardigheid en theoretische kennis.

Verplicht materiaal
Boek
Grotenhuis, M. te & Matthijssen, A. (2016). Basiscursus SPSS. Versie 20-23. Assen: Van Gorcum.
ISBN:9789023255000
Boek
Grotenhuis, M. te & Weegen, T. van der (2008). Statistiek als hulpmiddel. Assen: Van Gorcum.
ISBN:9789023244448

Werkvormen
Hoorcollege

Opdrachten

Practicum

Toetsen
Tentamen en opdrachten
Weging1
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER1