SOW-CAOSB201
Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB201
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student is in staat kwalitatief en etnografisch onderzoek wetenschapstheoretisch en procedureel te situeren binnen het geheel van sociaal wetenschappelijk onderzoek.
  • De student is in staat onderscheid te maken tussen de verschillende benaderingswijzen en tradities van kwalitatief en etnografisch onderzoek.
  • De student is in staat, gegeven een onderzoeksprobleemstelling, beargumenteerde keuzen te maken omtrent de operationalisering van begrippen, onderzoekseenheden, vormen van dataverzameling en passende analyse binnen kwalitatief en etnografisch onderzoek
Inhoud

De cursus biedt de deelnemers inzicht in het ontstaan en ontwikkeling van kwalitatief en etnografisch onderzoek dat gangbaar is in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. Nadruk in de cursus ligt op de beredeneerde logica en fasering van kwalitatief en etnografisch onderzoek: soorten vragen, vormen van operationalisering van begrippen en onderzoekseenheden, vormen van dataverzameling en -analyse die gericht zijn op de studie van de aard en eigenschappen van sociaal culturele verschijnselen, en de centrale plaats van reflectie en zelfreflectie in de analyse en vragen over betrouwbaarheid en geldigheid. De cursus vormt de wetenschapstheoretische onderbouwing van de specifiek methodische en praktische vervolgcursussen in het BA2 en BA3.

Niveau
MAW.CAOS.B2

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen

Voorkennis
Methoden van Onderzoek A

Verplicht materiaal
Boek
Gobo, G & A. Molle 2017. Doing Ethnography (second edition). Los Angeles, London: Sage

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3