SOW-CAOSB2010
Grote denkers en sleutelbegrippen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2010
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A.C.M. van Kempen
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.W.M. Schulpen
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER1  (02-09-2019 t/m 03-11-2019)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Studenten beschikken over kennis ten aanzien van belangrijke theoretische ontwikkelingen, stromingen en begrippen uit de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
  2. Studenten zijn in staat om theoretische argumenten die in deze cursus worden besproken, te situeren in de bredere historische ontwikkelingen binnen culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
  3. Studenten zijn in staat om de theoretische begrippen en sleutelteksten te begrijpen en toe te passen in de formulering van hun eigen academische argumenten en positie in te nemen binnen deze academische debatten.
Inhoud
In deze cursus worden studenten verder bekend gemaakt met voor het vakgebied belangrijke theoretische ontwikkelingen, stromingen en kernbegrippen uit de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. We doen dit door binnen verschillende stromingen steeds een auteur, centraal te stellen, in combinatie met kernconcepten die door deze auteur worden aangedragen. Hiertoe wordt een selectie van teksten van deze verschillende auteurs gelezen en bediscussieerd. De bedoeling is om originele en invloedrijke sociaalwetenschappelijke teksten te introduceren bij studenten, hun vertrouwd te maken met deze teksten en met de bredere theoretische stromingen waar deze teksten deel van uit maken.Tegelijkertijd is het de bedoeling om studenten te leren zelf gebruik te maken van deze theorievorming in hun eigen argumentering.
Per week zal één theoretische stroming behandeld worden. Hiertoe wordt een overzichtscollege gegeven en zal een docent van CAOS in een (gast-) college haar of zijn grote denker, die sturend of bepalend is voor het werk en onderzoek van deze docent, toelichten. In een werkgroep worden vervolgens een beperkt aantal toonaangevende teksten van deze auteur met bijbehorende sleutelbegrip(pen) door middel van opdrachten behandeld.
Deze cursus behoort tot de theoretische leerlijn van de opleiding en bouwt voort op de BA1 cursussen 'Introduction to cultural anthropology and development studies I', 'Introductie II' en 'Culturele diversiteit en ongelijkheid'. De cursus voorziet in de benodigde basis voor de BA3 cursus Hedendaagse debatten.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Hoorcolleges en werkcolleges; aanwezigheid werkcolleges is verplicht

Toetsen
Take-home tentamen en opdracht
Weging70
ToetsvormTake-home tentamen
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdrachten
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER1