SOW-CAOSB2010
Grote denkers en sleutelbegrippen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2010
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. van der Veer
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A.S. Vollebergh
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Studenten beschikken over kennis ten aanzien van belangrijke theoretische ontwikkelingen, stromingen en begrippen uit de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
  2. Studenten zijn in staat om theoretische argumenten die in deze cursus worden besproken, te situeren in de bredere historische ontwikkelingen binnen culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
  3. Studenten zijn in staat om de theoretische begrippen en sleutelteksten te begrijpen en toe te passen in de formulering van hun eigen academische argumenten en positie in te nemen binnen deze academische debatten.
Inhoud
In deze cursus worden studenten verder bekend gemaakt met voor het vakgebied belangrijke theoretische ontwikkelingen, stromingen en kernbegrippen uit de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies. We doen dit door binnen verschillende stromingen steeds een auteur centraal te stellen, in combinatie met kernconcepten die door deze auteur worden aangedragen. Hiertoe wordt een selectie van teksten van deze verschillende auteurs gelezen, vergeleken, en bediscussieerd. De bedoeling is om originele en invloedrijke sociaalwetenschappelijke teksten te introduceren bij studenten, en hen vertrouwd te maken met deze teksten en met de bredere theoretische stromingen waar deze teksten deel van uit maken. Tegelijkertijd leren studenten kritisch verschillende theoretische benaderingen en concepten te vergelijken, en deze toe te passen in de eigen argumentatie rond concrete cases en vraagstukken.
Per week zullen één of twee theoretische stromingen behandeld worden. Hiertoe wordt een overzichtscollege gegeven en zal een docent van CAOS in een (gast-)college haar of zijn grote denker, die sturend of bepalend is voor het werk en onderzoek van deze docent, toelichten. In een werkgroep worden vervolgens een beperkt aantal toonaangevende teksten van deze auteur met bijbehorende sleutelbegrip(pen) bediscussieerd en door middel van verschillende opdrachten uitgediept.
Deze cursus behoort tot de theoretische leerlijn van de opleiding en bouwt voort op de BA1 cursussen 'Introduction to cultural anthropology and development studies I', 'Introductie II' en 'Culturele diversiteit en ongelijkheid'. De cursus voorziet in de benodigde basis voor de BA3 cursus Hedendaagse debatten
Niveau
BA2 niveau
Voorkennis

Toetsinformatie

Take-home tentamen en individuele schriftelijke essay-opdracht. Tentamen maakt 70% uit van het eindcijfer, de essay opdracht 30%. Voor beide onderdelen moet een voldoende gehaald worden om het vak met goed gevolg te kunnen afsluiten. Voor de essay-opdracht kiezen studenten één van de auteurs die tot dan toe behandeld zijn en schrijven daar een kort essay van ongeveer 3 pagina’s over. In dit essay tonen ze een grondig begrip van de auteur of het gekozen sleutelbegrip door deze (kritisch) toe te passen in de analyse van een zelf gekozen (actuele) case.

Bijzonderheden
Een week voor aanvang van de cursus zal in de cursushandleiding informatie gegeven worden over de precieze werkvormen, en met name of hoorcolleges en werkgroepen online en/of on-campus zullen plaatsvinden.
Voorkennis
Studenten van de Voorbereidende Minor kunnen zich melden bij de STIP balie om de inschrijving voor de cursus in orde te maken.

Verplicht materiaal
Literatuur
De literatuur bestaat uit een selectie van klassieke teksten van de besproken sleutelauteurs. Deze zullen bekend worden gemaakt in de cursushandleiding en beschikbaar worden gemaakt via Brightspace.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
De precieze vorm waarin de colleges zullen worden gegeven wordt één week voor aanvang van de cursus in de Cursushandleiding bekend gemaakt.

Opmerking
Het vak bestaat uit 2 hoorcolleges per week en wekelijkse werkgroepen.

Toetsen
Take-home tentamen
Weging70
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdrachten
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opmerking
De opdracht bestaat uit een kort essay waarin een denker of kernconcept naar keuze wordt toegepast op een concrete case.

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER1

Opmerking
Student moet voldaan hebben aan actieve deelname en voorbereiding van de werkgroepen.