SOW-CAOSB2020
Gender, macht en grenzen
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2020
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
E.H.E. Linders, MA
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (07-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Leerdoelen:
  • Je kunt uitleggen hoe de wetenschappelijke discussie over gender en seksualiteit zich binnen de discipline heeft ontwikkeld.
  • Je kunt de samenhang tussen, gender en macht begrijpen binnen processen van in- en uitsluiting.
  • Je kunt aangeven hoe gender op en over verschillende grenzen wordt geconstrueerd en bediscussieerd.
  • Je kunt de theorievorming over gender en intersectionaliteit verbinden met en toepassen op verschillende actuele thema's.
Inhoud
Of het nu gaat om het invriezen van eicellen, wel of geen boerka verbod, of het gebrek van mannelijke docenten in het basisonderwijs, de kranten staan dagelijks vol met onderwerpen die te maken hebben met gender. Er zijn weinig sociale en culturele verschijnselen die niet op de een of andere manier door gender worden gestructureerd.

Gender behoort dan ook, in samenhang met andere identiteitsmakers zoals klasse, etniciteit, religie, sexualiteit en leeftijd, tot de ordeningsprincipes van samenlevingen en is onderdeel van machtsrelaties. De theorievorming over gender is daarom een basisonderdeel binnen Culturele antropologie en Ontwikkelingsstudies, in het bijzonder op het gebied van culturele diversiteit en ongelijkheid. In deze cursus staat deze theorievorming centraal. Vanuit een machts- en intersectioneel perspectief bestuderen we hoe gender gepaard gaat met hiƫrarchie en figureert in processen van in en uitsluiting. Welke beperkingen en grenzen worden opgeworpen door gender, welke mogelijkheden of grensoverschrijdende relaties en kansen worden in en door gender relaties gecreƫerd, en hoe ziet dat eruit in cross-cultureel perspectief? Bij grenzen gaat het om culturele, religieuze en symbolische grenzen maar ook om politieke, economische en landsgrenzen. We kijken naar grenzen met betrekking tot de politiek van het lichaam, seksualiteit, en lichamelijke integriteit. Maar ook naar grenzen ontstaan door religie, migratie en kwesties van 'belonging', en grenzen opgeworpen door neoliberalisering en vermarkting. We bestuderen de structurerende elementen van deze grenzen, maar ook welke betekenis wordt gegeven aan de constructie van identiteit en subjectiviteit, op zowel sociaal als individueel niveau..

Per week worden er verschillende thema's behandeld in de hoorcolleges en werkgroepen gegeven waarin met opdrachten gewerkt zal worden. De cursus bouwt voort op de verschillende theoretische en thematische cursussen van het eerste jaar, in het bijzonder Inleiding CAOS II, Culturele Diversiteit en Ongelijkheid en de Politiek van verwantschap waarbinnen al op beperkte schaal aandacht is besteed aan gender. In die zin verbindt deze cursus de theoretische met de thematische leerlijn en bereid voor op het thema onderwijs van BA2, het Literature review en het scriptie traject in BA3.

Deze cursus sluit aan bij SDG 5 Gendergelijkheid
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Precieze informatie over de toetsing zal een week voor aanvang van de cursus in de cursushandleiding worden verstrekt
Bijzonderheden
Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten van de Bachelor CAOS. 
Verplicht materiaal
Literatuur
Wordt aan het begin van de cursus beschikbaar gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Informatie over de precieze werkvorm zal een week voor aanvang van de cursus in de cursushandleiding verstrekt worden

Opmerking
en werkgroepen

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Take-home tentamen
Weging7
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Opdrachten
Weging3
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3