SOW-CAOSB206
Cultuur en mobiliteit (start)
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB206
Studiepunten (ECTS)9
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.D. Notermans
Overige cursussen docent
Docent
dr. A.A.C. Tonnaer
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
SEM2  (30-01-2017 t/m 09-07-2017)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

• De student maakt kennis met verschillende vormen van mobiliteit (via theorie en etnografie, films en lezingen)
• De student krijgt inzicht in antropologische studies en theorieën over mobiliteit
• De student leert deze antropologische studies kritisch te bestuderen en analyseren.
• De student leert de aangeboden stof te koppelen aan maatschappelijke discussies over migratie, de multiculturele samenleving, en het sociale gebruik van Internet.

Inhoud

In de cursus staat de mobiliteit van mensen, dingen, en (politiek-economische, sociaal-culturele en religieuze) ideeën centraal. Hoewel het reizen van mensen in de 21ste eeuw is toegenomen en ontwikkelingen als migratie en kosmopolitisme steeds meer aandacht krijgen, is mobiliteit geen nieuw fenomeen: op zoek naar land, voedsel, of handel, op de vlucht voor oorlog of geweld, ter ere van een god of onderweg naar genezing of spiritualiteit, zijn mensen altijd en overal op de wereld mobiel geweest.

In deze cursus wordt aandacht besteed aan 'oude' en 'nieuwe' vormen van mobiliteit, variërend van jagers-verzamelaars, slavenhandel en pelgrimage tot transnationale families, toerisme en het Internet. Centraal daarbij is de diversiteit aan culturele ontmoetingen die uit deze mobiliteit voortkomt.

De cursus bestaat uit twee thematische blokken:
1) migratie, transnationalisme, en de betekenis van religie in deze processen,
2) kosmopolitisme, materiële en virtuele mobiliteit.

Naast een inleidend boek staan in de cursus twee etnografieën centraal die, samen met aanvullende literatuur, besproken en toegelicht worden in de hoorcolleges en intensief bediscussieerd worden in de werkgroepen.

De cursus bouwt voort op 'Politiek van verwantschap' (BA1), en 'Culture, development and globalization' (BA2). Taal van de cursus is Nederlands.

Niveau
MAW.CAOS.B2

Toetsinformatie
Wekelijkse opdrachten en twee schriftelijk (deel)tentamens

Contact informatie
Dr. C. Notermans, E: c.notermans@maw.ru.nl, Dr. A. Tonnaer, E: a.tonnaer@maw.ru.nl

Literatuur
• Brettell, Caroline (2003). Anthropology and Migration: Essays on Transnationalism, Ethnicity, and Identity. Walnut Creek: AltaMira Press.
• Brown, Karen Mc Carthy (2011). Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. Third revised edition. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
• West, Paige (2012). From Modern Production to Imagined Primitive: The Social World of Coffee from Papua New Guinea. Durham: Duke University Press.
• Aanvullende literatuur wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcolleges en verplichte werkgroepen. Ter compensatie van gemiste werkgroepbijeenkomsten worden extra schrijfopdrachten gegeven.

Verplicht materiaal
Boek
Brettell, Caroline (2003). Anthropology and Migration: Essays on Transnationalism, Ethnicity, and Identity. Walnut Creek: AltaMira Press.
Boek
Brown, Karen Mc Carthy (2011). Mama Lola: A Vodou Priestess in Brooklyn. Third revised edition. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.
Boek
West, Paige (2012). From Modern Production to Imagined Primitive: The Social World of Coffee from Papua New Guinea. Durham: Duke University Press.
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende literatuur wordt voor aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Ter compensatie van gemiste werkgroepbijeenkomsten worden extra schrijfopdrachten gegeven.

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

deeltoets 1
Weging0
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

deeltoets 2
Weging0
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2