SOW-CAOSB2070
Participerende methoden van onderzoek
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2070
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER3  (05-02-2018 t/m 15-04-2018)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
1. Je kunt vanuit theoretische vraagstellingen over culturele diversiteit en ongelijkheid onder begeleiding een etnografisch onderzoek ontwerpen, en in onderzoekbare termen operationaliseren, samplingsstrategieën aanpassen, data verzamelen via observatie en participatory technieken, en deze analyseren volgens de etnografische onderzoekcyclus.
2. Je kunt zowel mondeling als schriftelijk verslag doen van de methodische logica die je in het onderzoek hebt gebruikt, deze verbinden aan de verkregen resultaten, en de betrouwbaarheid en generaliseerbaarheid evalueren.
3. Je problematiseert het intersubjectieve karakter van het onderzoek door de rol van de onderzoeker te reflecteren, ethische dilemma's te formuleren en de integriteit van het onderzoek te waarborgen.
Inhoud
Gedrag staat centraal in de sociale wetenschappen en wordt meestal onderzocht via interviews en enquêtes. Het blijft echter de vraag of mensen daadwerkelijk doen wat ze zeggen. Klassieke methoden in de antropologie en ontwikkelingsstudies die deze vragen problematiseren zijn het observeren van en participeren in het dagelijks leven van de onderzochte groep mensen. Data verzamelen gebeurt daarmee in de natuurlijke context van het gedrag, waardoor de context in het onderzoek wordt meegenomen en het gedrag daarbinnen begrepen (veldwerk). Het zijn bij uitstek methoden om verschijnselen te bestuderen, in plaats van meningen en opinies van individuen, bovendien gericht op onderwerpen waarover weinig bekend is of een taboe rust. Aangezien de onderzoeker zelf het waarnemings- en analyse-instrument is doen zich echter ook problemen voor rondom subjectiviteit en generaliseerbaarheid. In de cursus voer je zelf onder begeleiding een onderzoek uit via participerende observaties en participatieve technieken en de bijbehorende analyse manieren, om culturele patronen te achterhalen die in het gedrag besloten liggen.
Niveau
MAW.CAOS.B2

Toetsinformatie
Portfolio met opdrachten en werkstuk.

Verplicht materiaal
Studiemateriaal
wordt nader bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Naast hoorcolleges ook werkcolleges (verplicht).

Toetsen
Opdrachten en werkstuk
Weging1
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4