SOW-CAOSB2090
Leerproject 2: onderzoeksstrategieën
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB2090
Studiepunten (ECTS)9
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Examinator
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Docent
E.H.E. Linders, MA
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM2  (31-01-2022 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student verwerft vaardigheden, kennis en inzichten in de toepassing van theorievorming en debatten omtrent centrale thema's in de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies
  • De student verwerft inzicht in de wetenschappelijke grondslagen van een aantal specifieke kwalitatieve methoden van onderzoek en ontwikkelt vaardigheden in de uitvoering van deze onderzoeksstrategieën, waarbij nadrukkelijk rekening gehouden wordt met interculturele contexten
  • De student is in staat om vanuit theoretische vraagstellingen adequate methodische keuzen te maken en een onderzoeksontwerp te schrijven; zij beschikken daarnaast over de methodische vaardigheden om gegevens te verzamelen en te analyseren en reflectie als onderdeel van de empirische cyclus zowel inhoudelijk als methodisch uit te voeren
  • De student is in staat om zowel mondeling als schriftelijk het theoretische en methodische keuzeproces op een academisch verantwoorde manier onder woorden te brengen.
Inhoud
De cursus is een integratie van het theoretisch/thematische veld, kwalitatieve methodologie en de ontwikkeling van vaardigheden in antropologisch en ontwikkelingssociologisch onderzoek. Het sluit aan op de thematische hoorcolleges "Materialiteit, identiteit en natuur" en "Giften, schuld en wederkerigheid" en "Gender, macht en grenzen", en het hoorcollege "Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek". In de cursus volgen de studenten twee kwalitatieve onderzoeksstrategieën (interviewen en bronnenonderzoek) in parallel werkgroepverband. Daarin ontwikkelen zij op bovenstaande thema's een onderzoek en voeren dit uit via gerichte opdrachten over operationaliseren, selectie eenheden, dataverzameling en analyse volgens de empirische cyclus van kwalitatief onderzoek. De analyse vindt plaats m.b.v. software voor kwalitatieve analyse. De verslaglegging in de opdrachten aangevuld met reflectieve memo's over de methodische en inhoudelijke ontwikkeling van het onderzoek vormen per onderzoeksstrategie een portfolio dat wordt beoordeeld.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
• Alleen voor BA2-studenten Culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
• Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt nader bekend gemaakt. Verondersteld wordt kennis en inzicht van de literatuur uit de themacursussen en de cursus Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcolleges

Toetsen
Portfolio Interviewonderzoek
Weging2
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Werkstuk incl. individuele reflexie
Weging3
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok SEM2