SOW-CAOSB29
Ondernemen in internationale samenwerking
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB29
Studiepunten (ECTS)9
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
dr. ir. J.J. Beuving
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.W.M. Schulpen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
SEM2  (30-01-2017 t/m 09-07-2017)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Je kunt verschillende vormen van ondernemerschap in internationale samenwerking benoemen en bent in staat praktijkvoorbeelden te relateren aan de discussies in de wetenschappelijke literatuur op het betreffende terrein.
  2. Je kunt het begrip ondernemerschap in historisch perspectief plaatsen en toepassen op specifieke elementen binnen internationale samenwerking.
  3. Je kunt jouw standpunt met betrekking tot een specifieke thematiek helder en inzichtelijk maken met gebruikmaking van relevante wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten.
  4. Je bent in staat een ingenomen standpunt zowel schriftelijk als mondeling te presenteren en daarover in discussie te gaan.
Inhoud

Deze cursus zoomt in op de groeiende complexiteit van de verschillende initiatieven die individuen, organisaties en overheden ondernemen om de armoede in ontwikkelingslanden terug te dringen. Het begrip ondernemen (in de ruime betekenis van het woord) zal centraal staan in deze cursus om de initiatieven die worden genomen op de socio-culturele en politieke dimensies te duiden maar ook omdat het verwijst naar de steeds belangrijkere rol die ondernemers en bedrijven krijgen toegedicht in het economische ontwikkelingsproces van een land, hetgeen in toenemende mate van invloed zal zijn op de toekomstige internationale samenwerking.

De vraag die centraal staat in de cursus is hoe de verschillende actoren in het veld van IS (overheid, NGO’s, bedrijfsleven) in de praktijk invulling geven aan het begrip ondernemen. Een meer theoretische verkenning van ondernemen en ondernemerschap gaat hand in hand met een praktijkgerichte analyse over de volgende thema's: maatschappelijk verantwoord ondernemen, microfinanciering, certificering, fair trade, sociaal ondernemerschap en private sector ontwikkeling.

Niveau
MAW.CAOS.B2

Toetsinformatie
De studenten schrijven een essay (in subgroepen) en presenteren dit essay. Voor beide krijgen zij een beoordeling. Verder is het maken van de opdrachten tijdens de cursus een voorwaarde voor het volbrengen van de cursus.

Voorkennis
Geen

Literatuur
Syllabus

Werkvormen
Hoorcolleges en werkcolleges met gastdocenten.

Verplicht materiaal
Syllabus
Syllabus

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoorcolleges en werkcolleges met gastdocenten.

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Hoorcolleges en werkcolleges met gastdocenten.

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok SEM2