SOW-CAOSB303
Onderzoeksmethoden en -technieken
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB303
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
dr. E.B.P. de Jong
Overige cursussen docent
Examinator
dr. E.B.P. de Jong
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.G. Marks
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. M. Riphagen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M. Riphagen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER3  (05-02-2018 t/m 15-04-2018)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • De student verwerft inzicht in de wetenschappelijke grondslagen van twee specifieke kwalitatieve methoden van onderzoek en ontwikkelt vaardigheden in de uitvoering daarvan, waarbij nadrukkelijk rekening wordt gehouden met interculturele contexten.
  • De student is in staat om vanuit theoretische vraagstellingen adequate methodische keuzen te maken en een onderzoeksontwerp te schrijven; zij beschikken daarnaast over de methodische vaardigheden gegevens te verzamelen en te analyseren en reflectie als onderdeel van de empirische cyclus zowel inhoudelijk als methodisch uit te voeren.
  • De student is in staat om zowel mondeling als schriftelijk het theoretische en methodische keuzeproces op een academisch verantwoorde manier onder woorden te brengen.
Inhoud

In deze cursus worden twee kwalitatieve onderzoeksmethoden en -technieken geïntroduceerd: participerende observatie en Participatory Appraisal. Daarmee vormt de cursus een aanvulling op de BA2 cursussen 'Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek' en 'Leerproject 2: onderzoeksstrategieën', waarin interviewen en bronnenonderzoek centraal staan. De kennis over onderzoekmethoden en -technieken wordt niet alleen via hoorcolleges overgedragen maar door de student aan de hand van gerichte opdrachten, zoals operationaliseren, selectie eenheden, dataverzameling en analyse (empirische cyclus van kwalitatief onderzoek) eigen gemaakt.
Voorts worden studenten voorbereid op het uitvoeren van methodische opdrachten binnen 'Leerproject 3' dat volgt op deze cursus.

Bijzonderheden
Aanwezigheid bij de colleges en alle andere activiteiten is nadrukkelijk verplicht.

Niveau
MAW.CAOS.B3

Toetsinformatie
Participatie en eindwerkstuk/werkplan.

Voorkennis
Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek en Leerproject 2: onderzoeksstrategie├źn.

Werkvormen
Hoorcollege

Practicum
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege

Toetsen
Werkstuk
Weging1
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4