SOW-CAOSB3030
Onderzoeksstage
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB3030
Studiepunten (ECTS)12
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. S. Kinsbergen
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
SEM1  (02-09-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Als onderdeel van het derde studiejaar van de bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS) aan de Radboud Universiteit Nijmegen hebben studenten de mogelijkheid een deel van hun minor-ruimte (12 EC) in te vullen met een onderzoeksstage in het werkveld van Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. De onderzoeksstage is bedoeld voor studenten CAOS die zich in het kader van hun opleiding nadrukkelijk willen oriënteren op de arbeidsmarkt en hun eigen capaciteiten daarbinnen.
 
Als stagiair zijnde dien je in totaal 256 uur stage te lopen bij een stageplek, verdeeld over periode 1 en 2 (gemiddeld 16-20 uur per week). Minstens de helft van deze tijd moet besteed worden aan het uitvoeren van een onderzoek. De onderzoeksstage vindt plaats in Nederland en buiten de universiteit; de stage vindt plaats op locatie. De stagewerkzaamheden van de student bij de stageplek moeten verwant zijn aan het werkveld van CAOS. Met andere woorden: de onderzoeksstage dient een sociaalwetenschappelijk antropologisch en/of ontwikkelingssociologisch karakter te hebben, qua inhoud en invulling. Je moet het onderzoek zelfstandig uit kunnen voeren, maar onder gecombineerde begeleiding van de stagecoördinator en de externe stagebegeleider.
 
Cursusdoelen
Er zijn verschillende redenen om voor een onderzoeksstage te kiezen: het biedt een prachtige kans om kennis te maken met het praktische werkveld waarop de wetenschappelijke theorie en de onderzoeksmethoden van CAOS betrekking hebben; het draagt bij aan een soepele overgang van je opleiding naar de rest van je carrière; en het geeft je zicht op je professionele identiteit en kwaliteiten.
 
Samenvattend leer je binnen de onderzoeksstage over het doen van onderzoek, over de arbeidsmarkt en over jezelf door te participeren binnen een bedrijf of organisatie. We noemen dit ‘leren door te participeren’.
 
De CAOS-relateerde cursusdoelen zijn als volgt:
  • Toepassen kennis en inzicht: Tijdens het lopen van een onderzoeksstage pas je je CAOS-kennis aangaande vragen, theorieën en methoden toe op een onderzoeksvraag, die je vanuit  je eigen kritische oogpunt onderzoekt en analyseert. Hierover leer je tevens mondeling en schriftelijk te rapporteren;
  • Methoden en technieken: Je ontleedt onder begeleiding sociaal-wetenschappelijke begrippen tot empirisch onderzoekbare termen, gerelateerd aan een problematiek uit de maatschappij. Je verzamelt data en analyseert deze op grond van je kennis van kwalitatieve (en kwantitatieve) methoden van onderzoek. Hierbij handel je volgens het protocol voor het waarborgen van wetenschappelijk integer handelen;
  • Vaardigheden en attitude: Het lopen van een onderzoeksstage helpt je bij je wetenschappelijke en professionele ontwikkeling. Door de ervaring die je opdoet binnen een bedrijf/organisatie verken je je eigen rol in zowel de wetenschap (middels het doen van een onderzoek) en het werkveld (middels het participeren in een organisatie of bedrijf). Daarnaast helpt het doen van een onderzoeksstage je in je voorbereiding op je verdere (studie-)loopbaan.

 
Inhoud
Studenten lopen stage bij een plek die verwant is aan het werkveld van CAOS. Met andere woorden: de onderzoeksstage dient een sociaalwetenschappelijk antropologisch en/of ontwikkelingssociologisch karakter te hebben, qua inhoud en invulling. De stage wordt extern (d.w.z. buiten de Radboud Universiteit) vervuld, en binnen Nederland.
 
Bij beschikte stageplekken kan gedacht worden aan onderzoeksafdelingen binnen gemeentes of beleidsinstellingen, overheid, semioverheid, supra-overheid, maatschappelijk betrokken en/of non-profit organisaties, bedrijven, politieke partijen, of particuliere of private onderzoeks- of adviesbureaus of wetenschapswinkels.
 
Je loopt in totaal 256 uur stage over een periode van 4 maanden (blok 1 en 2). Deze uren kunnen naar eigen inzicht ingevuld worden. Dit is afhankelijk van de stageplek en van hoe je je overige minor-ruimte invult. In verband met de geplande terugkomcolleges heeft het echter de voorkeur de uren zo gelijk mogelijk te verspreiden over de maanden.
 
De studiebelasting is als volgt:
 
Stage 256 uur
(16 uur per week, verdeeld over 16 weken)
Terugkomcolleges 3x 3 uur
Voorbereiding terugkomcolleges 3x 10 uur
Eindverslag 41 uur
TOTAAL 336 uur
12 EC x 28 uur = 336 uur
 
Toetsinformatie
De stage wordt afgesloten met een stageverslag. Het uiteindelijke stageverslag bestaat uit je onderzoeksbevindingen, een rapportage van de verrichte werkzaamheden, en een meer persoonlijke rapportage van de opgedane ervaringen tijdens de stageperiode. 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
De volgende vakken dienen te zijn afgerond voordat je je kan inschrijven voor de onderzoeksstage:

• Leerproject 2 (BA2),
• Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek (BA2),
• Participerende methoden van onderzoek (BA2),
• Arbeidsmarktoriëntatie (BA2), en
• Gender and diversity (BA2).
• Daarnaast dient de Propedeuse behaald te zijn.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
De terugkomcolleges zijn verplicht (behoudens overmacht). Bij afwezigheid dien je een vervangende opdracht in te leveren.

Voorbereiding bijeenkomsten
Voorgangsrapporten

Opmerking
Tijdens de stageperiode vervaardig je drie voorgangsrapporten, die besproken worden tijdens drie terugkomcolleges.

Toetsen
Werkstuk
Weging75
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok SEM1

Presentatie
Weging25
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok SEM1

Opdrachten
Weging0
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok SEM1

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok SEM1