SOW-CAOSB3035
Werkveldstage
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB3035
Studiepunten (ECTS)18
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Coördinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Examinator
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM1  (04-09-2023 t/m 26-01-2024)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Toepassen kennis en inzicht: Tijdens het lopen van een werkveldstage pas je je CAOS-kennis aangaande vragen, theorieën en methoden toe op een onderzoeksvraag, die je in samenspraak met de organisatie/ bedrijf waarvoor je werkt formuleert en vanuit je eigen kritische oogpunt onderzoekt en analyseert. Hierover leer je tevens mondeling en schriftelijk te rapporteren;
  • Methoden en technieken: Gerelateerd aan de (maatschappelijke) problematiek, aangedragen door de organisatie/bedrijf waar je werkt, ontleed je, onder begeleiding, sociaalwetenschappelijke begrippen tot empirisch onderzoekbare termen.  Je verzamelt data en analyseert deze op grond van je kennis van kwalitatieve (en kwantitatieve) methoden van onderzoek. Hierbij handel je volgens het protocol voor het waarborgen van wetenschappelijk integer handelen;
  • Vaardigheden en attitude: Het lopen van een werkveldstage helpt je bij je wetenschappelijke en professionele ontwikkeling. Door de ervaring die je opdoet binnen een bedrijf/organisatie verken je je eigen rol in zowel de wetenschap (middels het doen van een onderzoek) en het werkveld (middels het participeren in een organisatie of bedrijf). Daarnaast helpt het doen van een werkveldstage je in je voorbereiding op je verdere (studie-)loopbaan.
Inhoud
Als onderdeel van het derde studiejaar van de bacheloropleiding Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies (CAOS) aan de Radboud Universiteit Nijmegen hebben studenten de mogelijkheid een deel van hun minor-ruimte (18 EC) in te vullen met een werkveldstage in het werkveld van Culturele Antropologie en Ontwikkelingsstudies. De werkveldstage is bedoeld voor studenten CAOS die zich in het kader van hun opleiding, via het verrichten van een onderzoek in opdracht, nadrukkelijk willen oriënteren op de arbeidsmarkt en hun eigen capaciteiten daarbinnen.
 
De stages zijn in die zin een vervolg op de cursus ‘Arbeidsmarktoriëntatie’, waarin je kennis hebt genomen van het werkveld en van jezelf. De onderzoeksstage biedt een grondige oriëntatie op je toekomst. Je leert kennismaken met het werkveld en je leert inzien of wat je voor ogen hebt ook daadwerkelijk iets voor je is.
 
Als stagiair zijnde dien je in totaal 400 uur stage te lopen bij een stageplek, verdeeld over periode 1 en 2 (gemiddeld 25 uur per week). Minstens de helft van deze tijd moet besteed worden aan het uitvoeren van een onderzoek in opdracht van de organisatie of bedrijf waar de stage plaatsvindt. De werkveldstage vindt plaats in Nederland en buiten de universiteit; de stage vindt plaats op locatie. De stagewerkzaamheden van de student bij de stageplek moeten verwant zijn aan het werkveld van CAOS. Met andere woorden: de werkveldstage dient een sociaalwetenschappelijk antropologisch en/of ontwikkelingssociologisch karakter te hebben, qua inhoud en invulling. Je moet het onderzoek zelfstandig uit kunnen voeren, maar onder gecombineerde begeleiding van de stagecoördinator en de externe stagebegeleider. Langs deze weg biedt het stageonderzoek je de mogelijkheid om kennis te maken met opdracht- en toegepast onderzoek, en alle facetten die daarbij komen kijken.
De stagecoördinator van CAOS helpt en bemiddeld bij het vinden van een geschikte stage plek. Meer informatie daarover wordt verzorgd in verschillende voorlichtingen over verspreid over het BA 2 jaar. 
 
Niveau
BA3
Voorkennis
De volgende vakken dienen te zijn afgerond voordat je je kan inschrijven voor de werkveldstage:
  • Leerproject 2 (BA2),
  • Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek (BA2),
  • Arbeidsmarktoriëntatie (BA2), en
  • Gender and diversity: Policies and practices (BA2).
  • Daarnaast dient BA1 afgerond te zijn.
Toetsinformatie

Bijzonderheden
De Stage wordt verricht in Nederland
Werkvormen
Stage
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeStage

Toetsen
Eindbeoordeling
Weging1
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2

Opmerking
Verder bijzonderheden over de toetsing zijn terug te vinden in de cursushandleiding