SOW-CAOSB3040
Bachelorscriptie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB3040
Studiepunten (ECTS)12
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
M.A.J. Carbo, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. Eikenaar
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. van Houte, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A.C.M. van Kempen
Overige cursussen docent
Docent
dr. S.M. Marzi
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
SEM2  (29-01-2024 t/m 12-07-2024)
Aanvangsblok
SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
start periode 4
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
De BA scriptie bestaat uit een verslaglegging van een literatuuronderzoek waarin studenten bestaand wetenschappelijk onderzoek dienen te verwerken en beoordelen. Daarnaast worden de bevindingen van het literatuuronderzoek gekoppeld aan eigen empirisch materiaal, verzameld in een leerproject, reeds uitgevoerd in Nederland, India of Suriname.  De volgende leerdoelen gelden daarbij:

1. Je bent in staat tot het formuleren en operationaliseren van een onderzoeksvraag die past binnen de discipline culturele antropologie en ontwikkelingsstudies
2. Je verzamelt zelfstandig wetenschappelijke literatuur over deze onderzoeksvraag
3. Je bestudeert, vergelijkt en beoordeelt de verzamelde literatuur
4. Je integreert empirisch materiaal in de scriptie door vergelijkingen te maken met de literatuur
5. Je schrijft een goed gestructureerde academische tekst die antwoord geeft op de onderzoeksvraag met kritische gebruikmaking van literatuur en empirie

 
Inhoud
De BA-scriptie is een werkstuk gebaseerd op een literatuurstudie en empirisch materiaal dat door de student zelf is verkregen. Het betoog dient het karakter te hebben van een kritische analyse van / reflectie op wetenschappelijk onderzoek en theorievorming met betrekking tot het gekozen onderwerp.

Het onderwerp van de scriptie dient voort te komen uit één van de twee aandachtsgebieden uit de cursus Hedendaagse Debatten (Kritiek Klimaat of Betwist Burgerschap). De gelezen literatuur moet aangevuld of geïllustreerd worden met materiaal dat verzameld is tijdens het derdejaars leerproject in Nederland, India of Suriname. In het betoog moet dan duidelijk onderscheid worden gemaakt tussen het materiaal dat uit verschillende bronnen (literatuur en veldwerk) is verkregen.

Onderdeel van het scriptietraject is een digitale handreiking die de student krijgt aangereikt ter ondersteuning van het academisch schrijven. Het schrijven van de scriptie wordt begeleid door een individuele scriptiebegeleider en vindt tevens plaats in zogeheten thesis rings waarin peer-feedback centraal staat. 

Omvang scriptie: minimaal 6.000 en maximaal 9.000 woorden (incl. noten, bibliografie, appendices).
Omvang literatuurstudie: minimaal 450 pagina’s gelezen literatuur.

 
Niveau

Voorkennis
De Bachelorscriptie is het afsluitend werkstuk en een vervolg op Hedendaagse debatten(CAOSB3010), Methoden van veldonderzoek (CAOSB3060) en het leerproject 3 (CAOSB3050). De Bachelorscriptie kan pas worden beoordeeld na het behalen van Leerproject 3.

Bachelor studenten dienen het eerste en tweede jaar te hebben afgerond.
Premaster studenten dienen alle cursussen van het eerste semester van het premaster programma te hebben afgerond.
Toetsinformatie
Deze informatie wordt één week voor aanvang van de cursus in de Cursushandleiding verstrekt.
Bijzonderheden

Voorkennis
Indien de inschrijving voor de cursus niet mogelijk is in verband met de nieuwe ingangseisen, neem dan contact op met de studieadviseur Eefje Derix (email: eefje.derix@ru.nl).

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Sustainability certificate

Toetsen
Bachelorscriptie
Weging1
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok SEM2, Blok SEM2