SOW-CAOSB305
Cultuur, identiteit en religie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB305
Studiepunten (ECTS)3
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
prof. dr. H.G.G.M. Driessen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER3  (30-01-2017 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  • Studenten kennen de voornaamste antropologische theorieën en debatten rondom cultuur, identiteit en religie.
  • Studenten leren deze theorieën en debatten met elkaar in verband te brengen en kritisch te bevragen.
  • Studenten leren deze theorieën en debatten te gebruiken om actuele maatschappelijke vraagstukken te kunnen duiden en kritisch te benaderen.
Inhoud

In deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste theorieën rondom drie kernthema’s uit de antropologie: cultuur, identiteit en religie. Aan de hand van zowel historische overzichten als recent onderzoek zullen de belangrijkste debatten rondom deze thema’s worden besproken. De cursus is ingedeeld in drie 'blokken': één over cultuur, één over identiteit en één over religie. In de cursus worden de besproken theorieën en debatten gekoppeld aan actuele vraagstukken, met als doel hedendaagse problematiek beter te kunnen begrijpen en kritisch te kunnen benaderen.

Niveau
MAW.CAOS.B3

Toetsinformatie
Take home tentamen

Voorkennis
Studenten die een andere opleiding volgen dan Antropologie en Ontwikkelingsstudies (of de daarbij behorende pre-master) dienen tevoren een bericht te sturen aan de docent, Martijn Koster: m.koster@maw.ru.nl.En voor studenten van een andere opleiding geldt dat ze CAOSB1010 behaald moeten hebben.

Literatuur
Een lijst met hoofdstukken en artikelen.

Werkvormen
Hoorcollege

Verplicht materiaal
Literatuurlijst
Een lijst met hoofdstukken en artikelen.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Essay
Weging1
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4