SOW-CAOSB309
Leerproject 3
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB309
Studiepunten (ECTS)9
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
Docent
dr. S.H. Bolt
Overige cursussen docent
Docent
dr. T. Davids
Overige cursussen docent
Docent
dr. F.T.M. van Driel
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M. Hoogendoorn
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.D. Notermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
JAAR  (29-08-2016 t/m 31-08-2017)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Beheersing van enkele elementaire onderzoeksvaardigheden zoals:
    • Het kunnen toepassen en evalueren van elementaire technieken van empirisch onderzoek.
    • Beschrijvende empirische gegevens op een overzichtelijke en inzichtelijke manier kunnen weergeven en analyseren.
  2. Het genereren van een onderzoekende houding op het gebied van de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
Inhoud

De studenten oefenen in één van de regio's (India, Ghana, Mexico, Nederland) de methoden die hen zijn aangereikt in de methoden cursussen (CAOSB201 en CAOSB303) en doen, onder begeleiding van een docent, ervaring op met veldwerk in Nederland of in het buitenland.
Bij aanvang van het studiejaar kiezen de studenten voor één van de regio's die worden aangeboden: India, Ghana, Mexico en Nederland. Per regio bereiden de studenten zich in een werkgroep voor op het leerproject.
Het leerproject bestaat uit één week intensieve voorbereiding in Nederland en vier weken onderzoek in het buitenland of in Nederland. De studenten krijgen tijdens het leerproject de gelegenheid om op het gebied van (één of meer van) de drie thema's 1. Cultuur, identiteit en religie (CAOB305), 2. Gender en sociale ongelijkheid (CAOSB306), 3. Markt, materiële cultuur en meerwaarde (CAOSB307) verschillende onderzoeksstrategieën te oefenen en enkele data rondom het gekozen thema te verzamelen. De studenten die het leerproject in Nederland willen verrichten kunnen ook een thema kiezen dat in het verlengde ligt van de Minor Beleid, in het bijzonder voortvloeiende uit de cursus Culturele Diversiteit en Beleidsanalyse (MAWB3001). Onderzoeksgegevens die tijdens het leerproject worden verzameld kunnen na afloop desgewenst in de BA scriptie worden verwerkt.
Voor studenten die in Nederland hun leerproject willen uitvoeren, bestaat tevens de mogelijkheid een korte stage te lopen. Hiervoor is het vereist de Minor Beleid te hebben gevolgd.

Niveau
MAW.CAOS.B3

Toetsinformatie

• Actieve deelname aan werkgroepen
• Opdrachten tijdens veldwerk
• Einddossier

Voorkennis

• Alleen voor BA3-studenten Culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
• De themavakken Cultuur en Mobiliteit (CAOSB203) en Ondernemen in Internationale Samenwerking (CAOSB29) uit BA2 moeten zijn behaald.
• Tevens moet het tweedejaars leerproject (CAOSB202) en Kwalitatieve en etnografische methoden van onderzoek (CAOSB201) en het derdejaars vak Onderzoeksmethoden- en technieken (CAOSB303) zijn afgerond.

Literatuur
Wordt ruim vóór de aanvang van de cursus per werkgroep bekend gemaakt.

Werkvormen
Verplichte werkgroepbijeenkomsten. Ter compensatie van gemiste werkgroepbijeenkomsten worden extra opdrachten gegeven. Verplichte aanwezigheid tijdens veldwerkperiode van 17-04-17 tot en met 12-05-17.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt ruim vóór de aanvang van de cursus per werkgroep bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Verplichte werkgroepbijeenkomsten. Ter compensatie van gemiste werkgroepbijeenkomsten worden extra opdrachten gegeven. Verplichte aanwezigheid tijdens veldwerkperiode van 17-04-17 tot en met 12-05-17.

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR