SOW-CAOSB309
Leerproject 3
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CAOSB309
Studiepunten (ECTS)9
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. C.E. van den Bogert
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Matelski
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.D. Notermans
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. C.D. Notermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.D. Notermans
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
PER2-PER3  (04-11-2019 t/m 12-04-2020)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Inschrijving geopend vanaf periode 2. Cursus start periode 3
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
  1. Beheersing van enkele elementaire onderzoeksvaardigheden zoals:
    • Het kunnen toepassen en evalueren van elementaire technieken van empirisch onderzoek.
    • Beschrijvende empirische gegevens op een overzichtelijke en inzichtelijke manier kunnen weergeven en analyseren.
  2. Het genereren van een onderzoekende houding op het gebied van de culturele antropologie en ontwikkelingsstudies.
Inhoud
In leerproject 3 oefenen de studenten op een vastgestelde locatie in Nederland of het buitenland de methoden die zijn aangereikt in de methoden cursussen (CAOSB201 en CAOSB2070). Onder begeleiding van een docent doen de studenten ervaring op met individueel etnografisch veldwerk en de verslaggeving ervan. Inhoudelijk sluit dit veldwerk aan bij de theoretisch/thematische richting die studenten hebben gekozen binnen de cursus Hedendaagse Debatten.

Het leerproject bestaat uit een intensieve voorbereiding op het veldwerk en uit het veldwerk zelf. Tijdens de voorbereiding vertalen de studenten hun thema uit Hedendaagse Debatten naar de regio van hun veldwerk. Door thematische literatuur over de gekozen regio te lezen, werken de studenten toe naar hun werkplan (het plan van aanpak voor het veldonderzoek). In dit werkplan worden probleemstelling, centrale vraag en deelvragen, methoden en planning van het individuele onderzoek beschreven en verantwoord. Met een goed gekeurd werkplan beginnen de studenten vervolgens aan hun veldonderzoek.
Het veldonderzoek vindt plaats gedurende vier weken. In die weken werken de studenten aan verschillende opdrachten en bouwen zo een einddossier op waarmee de cursus na afloop van het veldwerk wordt afgerond.
De inzichten die studenten tijdens het leerproject opdoen, kunnen na afloop in de BA scriptie worden verwerkt; dit is niet verplicht.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
De cursus is alleen toegankelijk voor BA3-studenten Culturele antropologie en ontwikkelingsstudies en voor pre-master studenten CAOS.

Om toegang te krijgen tot leerproject 3 moeten de volgende cursussen zijn behaald:
• 1 van de tweedejaars themacursussen (Materialiteit, Identiteit en Natuur; Giften, Schuld en Wederkerigheid)
• KEMO en Participerende Onderzoeksmethoden
• Leerproject 2

Alvorens aan het veldwerk van leerproject 3 te kunnen beginnen, moet:
• de cursus Hedendaagse Debatten zijn be

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Wordt ruim vóór de aanvang van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Algemeen
Verplichte werkgroepbijeenkomsten. Ter compensatie van gemiste werkgroepbijeenkomsten worden extra opdrachten gegeven. Verplichte aanwezigheid tijdens veldwerkperiode van 18-03-2019 tot en met 12-04-2019.

Toetsen
Einddossier
Weging1
ToetsvormDossier
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Werkplan
Weging0
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Opmerking
Opdrachten tijdens veldwerk

Aanwezigheid
Weging0
ToetsvormDeelname
GelegenhedenBlok PER3