SOW-CWB0026
Methoden Communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB0026
Studiepunten (ECTS)3
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. M.M.E. van Pinxteren
Overige cursussen docent
Examinator
dr. M.M.E. van Pinxteren
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.M.E. van Pinxteren
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.M.E. van Pinxteren
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. van Stekelenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER2  (07-11-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Methoden Communicatiewetenschap ben je in staat om:
  • de overeenkomsten en verschillen tussen methoden en technieken die gangbaar zijn in maatschappij- en gedragswetenschappelijk onderzoek (te weten: survey, experiment, inhoudsanalyse) te benoemen en toe te lichten.
  • gegeven een onderzoeksprobleemstelling, een beargumenteerde keuze te maken voor adequate maatschappij- en gedragswetenschappelijke methoden en technieken.
  • op systematische wijze een onderzoeksverslag te lezen en te evalueren op methodische aspecten en de resultaten van communicatiewetenschappelijk onderzoek te kunnen beoordelen.
Inhoud
Inhoud
  • Betekenis en functie van methoden en technieken in sociaal-wetenschappelijk onderzoek.
  • Verschillende aspecten van gangbare onderzoekstypen binnen de communicatiewetenschap: survey, experiment, inhoudsanalyse.
  • Beoordelingscriteria voor een methodologische evaluatie van een sociaal-wetenschappelijk onderzoeksverslag.
  • Voorbeeldonderzoeken op het terrein van de communicatiewetenschap.
Niveau

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten van de pre-master Communicatiewetenschap én studenten die de voorbereidende minor of HBO-minor  Communicatiewetenschap doen.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten van de pre-master Communicatiewetenschap én studenten die de voorbereidende minor of HBO-minor Communicatiewetenschap doen.

Verplicht materiaal
Boek
Scheepers, P., Tobi, H., Boeije, H. (2016). Onderzoeksmethoden. Amsterdam: Boom/Lemma (9e druk)
Artikelen
Div. artikelen. Deze worden tijdens de cursus ter beschikking gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Tevens werkgroepen en opdrachten

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Presentatie
Weging0
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3