SOW-CWB0028
Statistiek Communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB0028
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Docent
dr. S.L. Tamboer
Overige cursussen docent
Examinator
dr. L.A. Veenstra-van Dijk
Overige cursussen docent
Docent
dr. L.A. Veenstra-van Dijk
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. L.A. Veenstra-van Dijk
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. L.A. Veenstra-van Dijk
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
SEM1  (05-09-2022 t/m 27-01-2023)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Verdiepende kennis van en inzicht in:

 • statistiek in theoretische en praktische zin;
 • een groot aantal inductieve statistische technieken en procedures.
Vaardigheden:
De student
 • is in staat om met behulp van SPSS for Windows data uit grootschalige onderzoeken voor te bereiden en te bewerken voor eenvoudige analyses.
 • is in staat om op een adequate wijze gangbare statistische procedures toe te passen met behulp van SPSS for Windows.
 • is in staat om de uitvoer van statistische analyses te lezen en interpreteren.
 • is in staat om resultaten van communicatiewetenschappelijk onderzoek te lezen.
 • is in staat om resultaten van communicatiewetenschappelijk onderzoek systematisch en analytisch te beoordelen.
Inhoud
 • beschrijvende statistiek (univariaat en bivariaat)
 • toetsingstheorie: steekproevenverdeling, significantietoetsing, power, bootstrapping
 • toetsen van een gemiddelde
 • vergelijking van twee gemiddelden 
 • toetsing van samenhang in kruistabellen
 • toetsing van samenhang in regressieanalyse
 • dummyvariabelen in de regressie
Niveau

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten van de pre-master Communicatiewetenschap én studenten die de voorbereidende minor of HBO-minor Communicatiewetenschap doen. 
Toetsinformatie

Verplicht materiaal
Boek
De Vocht, A. (2021) Basishandboek SPSS27. Utrecht: Bijleveld Press.
ISBN:9789055482771
Titel:Basishandboek SPSS27
Auteur:De Vocht, A. (2021)
Uitgever:Bijleveld Press

Werkvormen
Hoorcollege

Practicum

Werkcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok HER, Blok SEM1, Blok SEM2