SOW-CWB1001
Inleiding in de communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB1001
Studiepunten (ECTS)6
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Docent
prof. dr. M.A. Buijzen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. M. Kleemans
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kan de student
  • de grondbegrippen, stromingen, scholen en voornaamste theorieën van de communicatiewetenschap reproduceren en uitleggen.
  • chronologisch weergeven hoe de voornaamste communicatiewetenschappelijke stromingen en theorieën zich hebben ontwikkeld vanaf het begin van deze eeuw tot nu toe.
  • beschrijven welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het denken over de effecten van massacommunicatie.
  • theoretische inzichten uit de communicatiewetenschap relateren aan fundamen­tele en toegepaste vraagstukken van openbare communicatie via media.
Inhoud
Waarom is het soms beter om een reclameslogan niet heel groot in beeld te plaatsen, maar juist wat minder opvallend? Waarom maken Trump en Wilders graag gebruik van korte statements op Twitter? Waarom leidt het spelen van Call of Duty eerder tot agressie en angst, dan tot ontspanning?

Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste kernbegrippen, stromingen en scholen van de communicatiewetenschap. Hoe is en wordt over communicatie en media gedacht? We belichten de geschiedenis van de communicatiewetenschap aan de hand van drie tijdperken in het denken over communicatie en media: het tijdperk van de almachtige media, het tijdperk van de beperkte effecten en het tijdperk van het actieve publiek. Vervolgens bespreken we het denken over effecten van communicatie en media aan de hand van drie thematische velden van de communicatiewetenschap: informatie, beïnvloeding en cultuur. In interactieve hoor- en werkcolleges bespreken we de belangrijkste theorieën en actuele voorbeelden en leren de studenten beredeneerde verbindingen te leggen tussen de literatuur en praktische communicatie- en mediavraagstukken.
Niveau
MAW.CW.B1

Toetsinformatie

• Schriftelijk tentamen
• Opdrachten

Contact informatie
dr. C.P.M. Hagemann

Verplicht materiaal
Boek
Baran, S.J. & Davis, D.U. (2015). Mass Communication Theory. Foundations, Ferment and Future. Wadsworth Cengage.
Boek
Boer, C. de, & Brennecke, S. (2014). Media en Publiek. Theorieën over Media-impact. 7e druk. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkgroep

Toetsen
Tentamen en opdrachten
Weging1
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3