SOW-CWB1012
Digitale media in de communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB1012
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Docent
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.E. Ketelaar
Overige cursussen docent
Examinator
dr. G.J. Schaap
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. G.J. Schaap
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.J. Schaap
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER3  (05-02-2018 t/m 15-04-2018)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Digitale media in de communicatiewetenschap is de student in staat om:
  • de problemen en oplossingen waarmee zenders van digitale boodschappen geconfronteerd worden in de digitale informatiemaatschappij te beschrijven en toe te lichten op basis van theoretische en empirische literatuur.
  • uitingsvormen in digitale media te bediscussiëren op basis van theoretische en empirische literatuur.
  • wetenschappelijke kennis van digitale media toe te passen op een informatieve of persuasieve uiting door een digitale communicatie-uiting te bedenken of beleidsadvies te geven waarin communicatie via een digitaal medium centraal staat, met als doel een bepaald effect te bereiken.
  • te beschrijven welke onderzoeksmethoden kunnen worden toegepast om vraagstukken rondom digitale media te onderzoeken.
Inhoud
Verweken onze hersenen doordat we continu met onze smartphone in de weer zijn? Hoe kun je Virtual Reality inzetten om probleemjongeren te helpen in stress situaties? Hoe kun je mensen met behulp van games informeren? We geven op internet veel van onze privacy weg in ruil voor toegang en gebruiksgemak. Hoe erg is dat?

De ontwikkelingen op het gebied van media gaan razendsnel, met name als het gaat om digitale media. Er wordt van alles beweerd over deze 'nieuwe' digitale media. Ze zullen zowel de mensheid redden en ons moreel, fysiek en geestelijk beter en gelukkiger maken, als ons te gronde richten. We gaan in deze cursus in op de mythes, mogelijkheden en feiten omtrent de 'nieuwe' digitale media. Wat klopt er nu allemaal van al die beweringen? En hoe kunnen wij als wetenschappers, producenten en gebruikers van digitale media adviseren over hoe ze met de kansen en uitdagingen van digitale media om moeten gaan?
We doen dat aan de hand van een aantal thema's. In elke bijeenkomst staat een thema centraal, dat behandeld wordt aan de hand van wetenschappelijke literatuur en praktische opdrachten. Samen gaan de thema's in op zowel vragen, problemen en beloften aan de productiekant (bijvoorbeeld het informeren en overtuigen van ontvangers) als aan de ontvangerskant (bijvoorbeeld het omgaan met informatie-overload en privacy).
De cursus betreft een zogeheten 'integratievak', dat wil zeggen dat bovenstaande vragen worden bekeken vanuit zowel theoretische, veldspecifieke als methodische invalshoeken. Meer specifiek betekent dit dat aandacht wordt besteed aan theorieën die betrekking hebben op digitale media, welke actuele vraagstukken er leven in de velden beïnvloeding, informatie en cultuur rondom digitale media, en hoe onderzoek naar de werking en effecten van digitale media kan worden opgezet en uitgevoerd.
Bijzonderheden
Deze cursus is alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap.

Niveau
MAW.CW.B1

Toetsinformatie

• Wekelijkse opdrachten
• Paper

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap.

Contact informatie
dr. G.J. Schaap

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Artikelen die bij aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Opdrachten

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4