SOW-CWB1013
Communicatiewetenschappelijke vraagstukken
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB1013
Studiepunten (ECTS)3
CategoriePB (Propedeuse)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. D.N.M. Bleize
Overige cursussen docent
Docent
dr. N. Johannes
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.P. Konig
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER4  (16-04-2018 t/m 13-07-2018)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het eind van de cursus CW Vraagstukken is de student in staat om:

  • de actuele onderzoeksgebieden en bijbehorend onderzoek in de velden beïnvloeding, informatie en cultuur te beschrijven.
  • een actueel communicatiewetenschappelijk veldvraagstuk behorend bij een van drie velden (beïnvloeding, informatie of cultuur) kritisch te bespreken met behulp van theoretische en empirische literatuur.
  • actuele communicatieproblemen uit het praktijkveld te herkennen en hierop te reflecteren.
  • een maatschappelijk vraagstuk te vertalen naar een communicatiewetenschappelijke onderzoeksvraag.
Inhoud
Hoe kun je wetenschappelijk onderzoek inzetten om serious games te verbeteren? Op welke wijze wordt nieuws gepresenteerd en wat voor een invloed heeft dat op mensen? Kunnen media ertoe leiden dat extremere opinies worden gevormd? En wat kun je eigenlijk allemaal doen na je studie communicatiewetenschap?

De verhouding tussen communicatiewetenschap en de samenleving staat in de cursus centraal. Docenten en professionals uit het communicatiewetenschappelijke veld laten zien hoe zij door elkaar geïnspireerd worden en hoe antwoord wordt gezocht op actuele maatschappelijke kwesties. Twee vragen staan hierbij centraal: 1) hoe vertaal je een maatschappelijk probleem naar een communicatiewetenschappelijk onderzoek, en 2) hoe kunnen professionals uit het veld de resultaten van communicatiewetenschappelijk onderzoek implementeren in de praktijk? Geïnspireerd door de voorbeelden uit de hoorcolleges, beschrijven studenten zelf een maatschappelijk thema naar keuze en vertalen dat thema naar een communicatiewetenschappelijke onderzoeksvraag. Hierbij zijn allerlei onderwerpen denkbaar, van maatschappelijke informatievoorziening (journalistiek, televisienieuws, voorlichting) tot populaire cultuur en marketingcommunicatie. Studenten kunnen hierbij gebruik maken van communicatiewetenschappelijke theorieën die al eerder in het eerste bachelorjaar aan de orde zijn geweest.
 
Bijzonderheden
Dit vak is alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap.

Niveau
MAW.CW.B1

Toetsinformatie

• Wekelijkse opdrachten
• Onderzoeksvoorstel

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap.

Contact informatie
dr. P.W.M. Nelissen

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
De literatuur van de cursus Inleiding in de Communicatiewetenschap en artikelen die bij aanvang van de cursus bekend worden gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Opdrachten

Toetsen
werkstuk
Weging1
GelegenhedenBlok PER4