SOW-CWB1019
Introductie Communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB1019
Studiepunten (ECTS)6
CategorieB1 (Eerste jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
SEM1  (02-09-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus kun je:
  • de vanzelfsprekendheden die ten grondslag liggen aan ons alledaagse mediagebruik beschrijven en je bent in staat deze vanzelfsprekendheden met een analytische blik te beschouwen.
  • de maatschappelijke context waarin mediaboodschappen vorm krijgen - economisch, sociaal-cultureel, historisch, beleidsmatig - betrekken in de analyse van bovengenoemde vanzelfsprekendheden.
  • de grondbegrippen, stromingen, scholen en voornaamste theorieën van de communicatiewetenschap reproduceren en uitleggen.
  • beschrijven welke ontwikkelingen hebben plaatsgevonden in het denken over de effecten van massacommunicatie.
  • theoretische inzichten uit de communicatiewetenschap relateren aan fundamen­tele en toegepaste vraagstukken van openbare communicatie via media.
Inhoud
Jij kunt goed omgaan met de media, maar die media kunnen ook goed met jou omgaan. Je denkt misschien dat social media voor jou geen geheimen meer hebben, maar je moet je er vooral van bewust zijn dat jij voor die social media maar weinig geheim kunt houden. En die media hebben vervolgens hun invloed op jouw dagelijks leven, op je gedachten en op je koopgedrag.
 
Daarom is het voor studenten Communicatiewetenschap cruciaal om een hoog niveau van media literacy te hebben. Deze cursus is onder meer daarop gericht. Je wordt ten  eerste geleerd de media kritisch te volgen en dat je hun functioneren in een politieke, sociale, culturele en economische context kunt plaatsen. Op deze manier behandelen we belangrijke mediathema’s zoals informatie en nieuws, entertainment en advertenties.
 
Daarnaast is het van belang te weten op welke manieren de media er in kunnen slagen ons en onze samenleving beïnvloeden. Deze cursus geeft een overzicht van de belangrijkste kernbegrippen, stromingen en scholen van de communicatiewetenschap. Hoe is en wordt over communicatie en media gedacht? We bespreken het denken over effecten van communicatie en media aan de hand van drie perspectieven: het individuele, het maatschappelijke en het culturele/kritische perspectief.
 
In twintig interactieve hoorcolleges bespreken we de achtergronden van de media, de belangrijkste theorieën en aan de hand van actuele voorbeelden leren we je beredeneerde verbindingen te leggen tussen de literatuur en praktische communicatie- en mediavraagstukken.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
ISBN:978-1506366289
Titel:Media Literacy
Auteur:Potter, W.J.
Uitgever:Sage
Druk:9
Boek
ISBN: 978-1138689121
Titel:Applied Mass Communication Theory
Auteur:Rosenberry, J, & Vicker, L.A.
Uitgever:Routledge
Druk:2
Beeldmateriaal
Een aantal kennisclips te vinden in Kaltura/Brightspace.
Auteur:Carlo Hagemann

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2