SOW-CWB1022
Reflectie HBO-minor Communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB1022
Studiepunten (ECTS)1
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van deze cursus is de student in staat:
- te reflecteren op de Hbo-minor Communicatiewetenschap, en met name de samenhang zoals die ervaren is.
- te reflecteren op de samenhang tussen Hbo-minor en de HHO-opleiding die de de student volgt. 
Inhoud
Deze cursus is onderdeel van de HBO-minor Communicatiewetenschap. Dit jaar is de totale studielast van het studieprogramma voor deze minor 29EC. Aangezien doorgaans een HBO-minor uit 30 EC bestaat, biedt deze cursus de mogelijkheid met 1 EC de minor te complementeren. 
De cursus bestaat uit een reflectie op het huidige de HBO-minor-studieprogramma (leerdoelen - inhoud en samenhang), en de aansluiting bij de Hbo-opleiding waar deze minor onderdeel van vormt. 
In overleg met de docent wordt de inhoud van de reflectie vastgesteld. 
 
Voorkennis
Alleen toegankelijk voor de studenten die de HBO-minorstudenten Communicatiewetenschap doen.

Werkvormen
Zelfstudie
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Werkstuk
Weging1
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR