SOW-CWB2018
Theorieën over media-effecten
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB2018
Studiepunten (ECTS)6
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Docent
dr. F. Folkvord
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Collegejaar2016
Periode
PER2-PER3  (07-11-2016 t/m 09-04-2017)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het einde van de cursus Theorieën over media-effecten is de student in staat om:

  • de belangrijkste theorieën die ten grondslag liggen aan de verklaring van verwerking en effecten van gemedieerde communicatie te reproduceren en uit te leggen.
  • op basis van theorieën toe te lichten welke bedoelde effecten bepaalde typen media(boodschappen) op individueel niveau kunnen hebben.
Inhoud

Media-effecten vormen een complex studiegebied. Je kunt die effecten beschouwen op macroniveau (bijvoorbeeld organisaties, landen) of op microniveau (van individuele mediagebruikers). Je kunt bij effecten van media ook kijken naar bedoelde effecten (bijvoorbeeld in educatie of journalistiek waar het doel vaak informatieoverdracht is, maar ook in reclame of voorlichting, waar het doel vaak een attitude of gedragsverandering is) of naar onbedoelde effecten (bijvoorbeeld ideeën over man/vrouw rollen als gevolg van blootstelling aan videoclips). In deze cursus staan effecten op microniveau centraal, waarbij het vooral om bedoelde effecten gaat. Je zult zien hoe veel van de besproken theorieën afkomstig blijken te zijn uit naburige disciplines (met name de psychologie) en hoe die theorieën - al dan niet in aangepaste vorm - binnen de communicatiewetenschap worden toegepast. Aan het eind van de cursus heb je met die theorieën de middelen in handen om je een meer gefundeerd oordeel te kunnen vormen over de mogelijkheden om via de media de ideeën, attitudes, en gedragingen van mensen te beïnvloeden.

Niveau
MAW.CW.B2

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen.

Voorkennis

• Studenten Communicatiewetenschap moeten 42 EC hebben behaald van de propedeuse (B1) of zijn toegelaten tot de 1-jarige pre-master Communicatiewetenschap.
• Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden B2 en B3 cursussen als keuzevak in deze studiegids.

Literatuur

• Fennis, B. M. & Stroebe, W. (2010). The Psychology of advertising (2nd edition). Hove: Psychology Press.
• Additionele literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcolleges

Verplicht materiaal
Boek
Fennis, B. M. & Stroebe, W. (2010). The Psychology of advertising (2nd edition). Hove: Psychology Press.
Wordt nader bekendgemaakt
Additionele literatuur wordt aan het begin van de cursus bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4