SOW-CWB2025
Media en beïnvloeding
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB2025
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB2 (Tweede jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. D.N.M. Bleize
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Hendriks
Overige cursussen docent
Docent
dr. H. Hendriks
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. H. Hendriks
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H. Hendriks
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER3  (31-01-2022 t/m 08-04-2022)
Aanvangsblok
PER3
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Doelen
Bij deze cursus maak je kennis met media en beïnvloeding zoals die in het werkveld voorkomt en waar je mee te maken gaat krijgen als academisch geschoolde communicatieprofessional. Aan het eind van de cursus Media en beïnvloeding ben je in staat om:
  • de handelingspraktijk van het veld van Media en beïnvloeding in maatschappij en organisatie te beschrijven, toe te lichten en kritisch te beschouwen.
  • beïnvloedingstrategieën in het veld van media te benoemen, uit te leggen en toe te passen.
  • een communicatiecampagne te bedenken en deze te onderbouwen op basis van wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur.
Inhoud
Inhoud
Door de enorme toename aan informatie en informatiebronnen in het medialandschap hebben mensen de neiging om systematisch informatie te vermijden. Deze cursus behandelt beïnvloedingstrategieën op het terrein van media om mensen weer te bereiken en te raken. We brengen deze strategieën in kaart, theoretiseren over de verwerking en de effecten en bespreken recent wetenschappelijk onderzoek. In lijn met de disciplines verwant aan de Communicatiewetenschap (Psychologie, Sociologie, Kunstmatige Intelligentie), is daarbij aandacht voor individu, context en technologie.

Deze kennis en inzichten vormen een onmisbare basis voor het evalueren van strategieën op het terrein van communicatie en beïnvloeding in zowel de praktijkoriëntatie die in het derde jaar gaat plaatsvinden van reguliere studenten Communicatiewetenschap, als in je toekomstige loopbaan. Tevens zijn deze kennis en inzichten essentieel voor het opzetten en uitvoeren van onderzoek.

Tijdens de hoorcolleges wordt, naast een algemene inleiding over het veld Media en beïnvloeding, aandacht besteed aan diverse modaliteiten van Media en beïnvloeding in de vorm van verschijningsvormen en praktijk- en onderzoekscases in marketingcommunicatie, journalistiek, prosociale communicatie en entertainment. Er wordt voortdurend getracht om praktijk en theorie te koppelen en met actuele voorbeelden te illustreren. De toetsing bestaat uit een paper en een tentamen.

In deze cursus werken we met hoorcolleges, werkcolleges en inloopspreekuren bij de docent die op dezelfde dag in de week plaatsvinden. Elk hoorcollege bereid je voor op het tentamen en biedt puzzelstukjes om het paper op te baseren waarbij je zelf een mediacampagne bedenkt, onderbouwt en ontwerpt. Er is dus ruimte in deze cursus voor inventiviteit en creativiteit! In elke werkgroepbijeenkomst werk je in groepjes aan een opdracht voor het paper die verhelderd is in het college. De docent is dan aanwezig om te sparren. Tijdens het inloopspreekuur kan je bij de docent langskomen op diens kamer om te sparren over jullie paper.
 
 
Niveau

Voorkennis
Studenten Communicatiewetenschap moeten 36 EC hebben behaald van B1 of zijn toegelaten tot de pre-master Communicatiewetenschap.
Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden B2 en B3 cursussen als keuzevak in deze studiegids  onder kopje Studenten van andere opleidingen.
Toetsinformatie

1. Tentamen 60% van het eindcijfer

2. Paper in duo/trio 40% van het eindcijfer

3. Peer review op paper voldaan

4. Posterpresentatie voldaan

Bijzonderheden

Voorkennis
Studenten Communicatiewetenschap moeten 36 EC hebben behaald van B1 of zijn toegelaten tot de pre-master Communicatiewetenschap.

Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden B2 en B3 cursussen als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.

Verplicht materiaal
Studiemateriaal
Literatuur wordt in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging3
ToetsvormTentamen
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4

Werkstuk
Weging2
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER3, Blok PER4