SOW-CWB3027
Praktijkoriëntatie communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB3027
Studiepunten (ECTS)9
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Examinator
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Docent
C.A. Rouw, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
JAAR  (04-09-2017 t/m 31-08-2018)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
In de cursus Praktijkoriëntatie maakt de student kennis met de praktijk van het werkveld waarin communicatiewetenschappers actief zijn. Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
 • werkzaamheden te verrichten in een werkveld dat verwant is aan dat van communicatiewetenschappers.
 • samen te werken in een organisatie met andere, meer ervaren, professionals in het werkveld.
 • haalbare leerdoelen te formuleren en kritisch te reflecteren of deze behaald zijn.
 • te abstraheren vanuit de communicatiepraktijk naar communicatiewetenschappelijke kennis, denkbeelden en theorieën.
 • praktijkproblemen te vertalen naar communicatiewetenschappelijke theorievorming, waarbij onderbouwing plaatsvindt op basis van theoretische en empirische wetenschappelijke literatuur.
 • kritisch te reflecteren op het eigen functioneren binnen een organisatie, waarbij blijk wordt gegeven te kunnen omgaan met kritiek en intervisie.
Inhoud
Binnen de cursus Praktijkoriëntatie werkt een student in een organisatie buiten de universiteit teneinde vaardigheden op te doen die gerelateerd zijn aan het werkveld van communicatiewetenschappers. Op deze manier leert hij of zij te functioneren in een organisatie en tegelijkertijd communicatiewetenschappelijke kennis en inzichten in de praktijk toe te passen.
De criteria waaraan de praktijkoriëntatie moet voldoen zijn:
 • de werkzaamheden van de student moeten verwant zijn met het werkveld van communicatiewetenschappers.
 • voor de praktijkoriëntatie dient de student minimaal 190 uur in een aaneengesloten periode binnen dezelfde organisatie werkzaamheden te verrichten.
 • in de organisatie is een persoon bereid om als externe begeleider op te treden met als taken:
  • afspraken maken over de werkzaamheden van de student.
  • samen met de student persoonlijke leerdoelen formuleren.
  • begeleiding van de student tijdens zijn of haar werkzaamheden voor de organisatie.
  • beoordeling van de student volgens een beoordelingsformulier. 
 • Buiten de praktijkperiode bestaat er een aantal cursusonderdelen, gericht op voorbereiding en reflectie.
  • Voorafgaand aan de praktijkperiode vindt een collegecyclus plaats. Hierin krijgt de student, via case studies, gepresenteerd door gastdocenten, inzicht in specifieke communicatiewetenschappelijke aspecten van praktijkproblemen. Bij deze voorbereiding dient een aantal opdrachten te worden gemaakt.
  • Een aantal weken voor het einde van de externe praktijkoriëntatie vindt een terugkomdag plaats waarop studenten de voortgang van hun praktijkoriëntatie met medestudenten bespreken en gedachten uitwisselen over mogelijke theoretische reflectie op de organisatie en op hun eigen werkzaamheden. De praktijkoriëntatieterugkomdag heeft het karakter van intervisie. Bedoeling is dat studenten via gerichte vragen komen tot geabstraheerde denkbeelden over de organisatie en hun functioneren daarbinnen.
  • Na afsluiting van de praktijkperiode schrijft de student een verslag over de praktijkoriëntatie. Dit verslag bevat een beschrijving van de organisatie waar men voor gewerkt heeft, en van de activiteiten die men heeft uitgevoerd. Ook een kritische reflectie op het eigen functioneren binnen de organisatie en een onderbouwde koppeling tussen werkzaamheden binnen de organisatie enerzijds en theoretische en empirische inzichten anderzijds, komen in dit verslag aan de orde.
Niveau
MAW.CW.B3

Toetsinformatie
• Opdrachten.
• Praktijkoriëntatieverslag.
• Beoordeling door de opdrachtgever.

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap.

Contact informatie
dr. C.P.M. Hagemann

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Zie cursusinformatie op Blackboard

Werkgroep

Zelfstudie

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok JAAR