SOW-CWB3044
Interdisciplinaire reflectie minor 1
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB3044
Studiepunten (ECTS)1
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. H. Westerik
Overige cursussen docent
Docent
dr. H. Westerik
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. H. Westerik
Overige cursussen docent
Examinator
dr. H. Westerik
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingCursus alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de module Interdisciplinaire Reflectie Minor kan de student:
  • de inhoud van de minorcursussen relateren aan de theoretische, domeinspecifieke en (indien van toepassing) methodologische kennis en vaardigheden die zijn verworven tijdens de bachelor Communicatiewetenschap.
  • op basis van theoretische en empirische literatuur beargumenteren en rechtvaardigen hoe de kennis en vaardigheden verkregen in de minorcursussen de kennis en vaardigheden die zijn verkregen binnen het vakgebied van sociale- en gedragswetenschappen (d.w.z. Communicatiewetenschap) vergroten of verdiepen.
  • reflecteren over de toegevoegde waarde van de minorcursussen voor zijn/haar professionele ontwikkeling als communicatiewetenschapper.
Inhoud
De module start met een bespreking met de docent, waarbij overeenkomsten en verschillen tussen de disciplinaire benadering van de minorcursussen en die van Communicatiewetenschap worden besproken. Ook wordt hier toegelicht wat er van de student wordt verwacht. Na het voltooien van de minorcursussen schrijft de student een essay waarin de theoretische, domein-specifieke en (indien van toepassing) methodologische benadering van de minor wordt vergeleken met de communicatiewetenschappelijke benadering. Deze reflectie is gebaseerd op theoretische en methodologische literatuur (ten minste 96 pagina's) van de verschillende disciplines, waaronder het boek van Baran & Davis (2015). Ook reflecteert de student in het essay op de toegevoegde waarde van de minor voor zijn/haar professionele ontwikkeling als junior communicatiewetenschapper.
Niveau

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Communicatiewetenschap.
Toetsinformatie
Je schrijft een essay van maximaal 1500 woorden (exclusief referentielijst, in APA format), waarin je reflecteert op de overeenkomsten en verschillen tussen de theoretische, domeinspecifieke en (indien van toepassing) methodologische benaderingen van de diverse cursussen in je minor en de communicatiewetenschappelijke benadering. 
De stijl van argumentatie, aan de hand van de literatuur en theorie, is een belangrijk element van de beoordeling. Het essay wordt beoordeeld met een cijfer. 
Bijzonderheden
LET OP: Studenten moeten zich uiterlijk eind periode 3 aanmelden bij Henk Westerik (henk.westerik@ru.nl ) én moeten zich daarnaast in Osiris inschrijven. Je kunt de cursussen Interdisciplinaire reflectie minor 1 en Interdisciplinaire reflectie minor 2 niet beide doen. 
Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Bachelor Communicatiewetenschap

Verplicht materiaal
Literatuur
Zelfgezochte wetenschappelijke literatuur.
Boek
Baran, S.J. & Davis, D.U. (2015). Mass Communication Theory. Foundations, Ferment and Future. Wadsworth Cengage. Of: Rosenberry, J., & Vicker, L. A. (2017). Applied mass communication theory: A guide for media practitioners. Routledge

Werkvormen
Zelfstudie

Toetsen
Essay
Weging1
ToetsvormEssay
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR