SOW-CWB3049
Stage
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB3049
Studiepunten (ECTS)10
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 1
Coördinator
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Examinator
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
JAAR  (06-09-2021 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
start 2e semester
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
In de cursus Stage maak je kennis met de praktijk van het werkveld waarin communicatiewetenschappers actief zijn. Aan het eind van de cursus ben je in staat om:
 • werkzaamheden te verrichten in een werkveld dat verwant is aan dat van communicatiewetenschappers.
 • samen te werken in een organisatie met andere, meer ervaren, professionals in het werkveld.
 • haalbare leerdoelen te formuleren en kritisch te reflecteren of deze behaald zijn.
 • te abstraheren vanuit de communicatiepraktijk naar communicatiewetenschappelijke kennis, denkbeelden en theorie├źn.
 • praktijkproblemen te vertalen naar communicatiewetenschappelijke theorievorming en onderzoek, waarbij onderbouwing plaatsvindt op basis van theoretische en empirische wetenschappelijke literatuur.
 • kritisch te reflecteren op interne en externe communicatieprocessen van de organisatie waar je werkzaamheden voor hebt verricht.
 • kritisch te reflecteren op het eigen functioneren binnen een organisatie, waarbij blijk wordt gegeven te kunnen omgaan met kritiek en intervisie.
Inhoud
Binnen de cursus Stage werk je als stagiair in een organisatie buiten de universiteit teneinde vaardigheden op te doen die gerelateerd zijn aan het werkveld van communicatiewetenschappers. Op deze manier leer je te functioneren in een organisatie en tegelijkertijd communicatiewetenschappelijke kennis en inzichten in de praktijk toe te passen.
De criteria waaraan de Stage moet voldoen zijn:
 • de werkzaamheden moeten verwant zijn met het werkveld van communicatiewetenschappers.
 • voor de Stage dien je minimaal 230 uur in een aaneengesloten periode binnen dezelfde organisatie werkzaamheden te verrichten. Hierbij dien je minimaal drie dagen per week binnen de organisatie aanwezig te zijn.
 • in de organisatie is een persoon bereid om als externe begeleider op te treden met als taken:
  • afspraken maken over je werkzaamheden.
  • samen met jou persoonlijke leerdoelen formuleren.
  • begeleiding tijdens jouw werkzaamheden voor de organisatie.
  • beoordeling van jou volgens een beoordelingsformulier. 
Na afsluiting van de praktijkperiode schrijf je een verslag over de Stage. Dit verslag bevat een beschrijving van de organisatie waar je voor gewerkt hebt, en van de activiteiten die je hebt uitgevoerd. Tot slot lever je een kritische reflectie op je eigen functioneren binnen de organisatie en geef je een onderbouwde koppeling tussen werkzaamheden binnen de organisatie enerzijds en theoretische en empirische inzichten anderzijds. Hierbij formuleer je een onderzoeksvoorstel.
Niveau

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap. Studenten Communicatiewetenschap moeten B1 hebben behaald.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap. Studenten Communicatiewetenschap moeten hun B1 (of Propedeuse) hebben behaald

Werkvormen
Werkgroep

Zelfstudie

Toetsen
Werkstuk
Weging7
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Beoordeling externe begeleider
Weging3
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR