SOW-CWB3050
Professionalisering 3
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB3050
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. D.J. Anschutz
Overige cursussen docent
Docent
M. Ebbinkhuijsen, MSc
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.E. Ketelaar
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. E. Rozendaal
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
JAAR  (02-09-2019 t/m 29-08-2020)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingDeze cursus is alleen toegankelijk voor Ba3-studenten Communicatiewetenschap
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Aan het einde van de cursus zijn studenten in staat om:

  1. Doelstellingen gericht op de eigen persoonlijk-professionele ontwikkeling te identificeren, formuleren en onderbouwen gericht op de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’.
  2. Activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de persoonlijk-professionele ontwikkeling en de hierdoor opgedane inzichten te verzamelen en deze te evalueren.
  3. Inzichten te presenteren in de vorm van een persoonlijk profiel waarin visie, waarden, drijfveren, kwaliteiten en ambities naar voren komen.
  4. Een sollicitatiebrief en CV op te stellen die voldoen aan de formele eisen en aansluiten op het persoonlijk profiel, bedoeld als open sollicitatie voor een droombaan.
Inhoud
De cursus professionalisering 3 loopt het hele jaar, waarbij de afronding plaatsvindt in periode 4. Gedurende het jaar onderneem je diverse activiteiten, die bijdragen aan je persoonlijk-professionele ontwikkeling. Er is binnen de cursus veel vrijheid om je eigen leerproces vorm te geven. Jaarlijks bepaal je doelen voor jezelf op het vlak van je persoonlijk-professionele ontwikkeling. In de cursus professionalisering 3 ligt hierbij het accent op de vraag 'wat wil ik?'. Door middel van een gemeenschappelijk programma, een vrije expeditie, en een coachingstraject werk je aan je doelen. Gedurende het jaar bouw je aan je portfolio door al je leerdoelen en inzichten te verzamelen. Dit kunnen inzichten zijn die je tijdens de coachsessies of activiteiten opdoet, maar ook inzichten die buiten deze leerlijn ontstaan. Je gebruikt steeds het voorgegeven format om alles in te bewaren. Het gaat er niet om dat je steeds een complete en uitgebreide reflectie beschrijft. Het belangrijkste is dat je voor jezelf bijhoudt wat je doelen waren, hoe je activiteiten verliepen en welke inzichten dit heeft opgeleverd. 

Gemeenschappelijk deel: in de cursus professionalisering 3 volg je in periode 2 een aantal hoorcolleges, waarin je o.a. kennismaakt met wat het werkveld je te bieden heeft. 

Expeditie: jaarlijks kun je eigen activiteiten kiezen, gerelateerd aan de doelen die je jezelf gesteld hebt, bijvoorbeeld voor een workshop of bezoek aan een bedrijf. De opleiding heeft een selectie van mogelijkheden gemaakt waarvoor je je kunt inschrijven. Met je coach kijk je of de activiteiten die jij graag zou willen doen passen bij de leerdoelen die je voor jezelf hebt geformuleerd. Het is ook mogelijk om zelf een voorstel te doen voor een voor jou relevante activiteit.

Coaching: je wordt gedurende het jaar individueel en in groepjes gecoached door een vaste coach (docent). Ook zijn er twee coachbijeenkomsten met een alumnus, die nu werkt als communicatieprofessional. In plenaire sessies, groepsessies en individuele coachgesprekken word je ondersteund bij het stellen van doelen, het kiezen van expeditie-activiteiten, en het reflecteren op je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
 
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Aan het einde van het collegejaar presenteer je je persoonlijk professioneel profiel aan je coach. Dit bestaat uit je profiel, een sollicitatiebrief met CV en een portfolio. Je neemt hierin al je inzichten op die je hebt opgedaan in het afgelopen jaar ten aanzien van je persoonlijk-professionele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat je aan het einde van de cursus een compleet profiel hebt dat je kunt gebruiken bij het vinden van je weg op de arbeidsmarkt, wat aantrekkelijk is voor opdrachtgevers maar ook richtinggevend voor jezelf.
Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Communicatiewetenschap. Studenten Communicatiewetenschap moeten hun propedeuse (B1) hebben behaald

Toetsinformatie
Aan het einde van het collegejaar presenteer je je persoonlijk professioneel profiel aan je coach. Dit bestaat uit je profiel, een sollicitatiebrief met CV en een portfolio. Je neemt hierin al je inzichten op die je hebt opgedaan in het afgelopen jaar ten aanzien van je persoonlijk-professionele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat je aan het einde van de cursus een compleet profiel hebt dat je kunt gebruiken bij het vinden van je weg op de arbeidsmarkt, wat aantrekkelijk is voor opdrachtgevers maar ook richtinggevend voor jezelf.

Contact informatie
e.rozendaal@maw.ru.nl

Verplicht materiaal
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Informatie en materiaal behorende bij deze cursus (o.a. een catalogus voor het kiezen van activiteiten) wordt via Brightspace aangeboden.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
De cursus kent een combinatie van workshops/activiteiten, een inspiratiesessie, groepscoaching en individuele coaching.

Toetsen
Portfolio
Weging1
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR