SOW-CWB3050
Professionalisering 3
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB3050
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 5
Docent
prof. dr. M.L. Fransen
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.E. Ketelaar
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
drs. M. Kok
Overige cursussen docent
Docent
drs. M. Kok
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
JAAR  (06-09-2021 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen

Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus zijn studenten in staat om:

  • doelstellingen gericht op de eigen persoonlijk-professionele ontwikkeling te identificeren, formuleren en onderbouwen gericht op de vragen ‘wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’ en ‘wat wil ik?’, ook in samenwerking met anderen.
  • activiteiten te ondernemen die bijdragen aan de persoonlijk-professionele ontwikkeling en de hierdoor opgedane inzichten te verzamelen en deze te evalueren.
  • inzichten te presenteren in de vorm van een persoonlijk profiel waarin visie, waarden, drijfveren, kwaliteiten en ambities naar voren komen.
  • te reflecteren op een mondelinge sollicitatie op een eigen geformuleerde droombaan, die aansluit bij het persoonlijk profiel
 

 
 

Inhoud

De cursus Professionalisering 3 loopt het hele jaar, waarbij de afronding plaatsvindt in periode 4. Gedurende het jaar onderneem je diverse activiteiten, die bijdragen aan je persoonlijk-professionele ontwikkeling. Er is binnen de cursus veel vrijheid om je eigen leerproces vorm te geven. Jaarlijks bepaal je doelen voor jezelf op het vlak van je persoonlijk-professionele ontwikkeling. In de cursus professionalisering 3 ligt hierbij het accent op de vragen 'wie ben ik?’, ‘wat kan ik?’,  ‘wat wil ik?, ook in samenwerking met anderen'. Door middel van een vrije expeditie een coachtraject en een workshop werk je aan je doelen. Gedurende het jaar bouw je aan je portfolio door al je leerdoelen en inzichten te verzamelen. Dit kunnen inzichten zijn die je tijdens de coachsessies of activiteiten opdoet, maar ook inzichten die buiten deze leerlijn ontstaan. Je gebruikt steeds het voorgegeven format om alles in te bewaren. Dit hoeft geen complete en uitgebreide reflectie te zijn. Het belangrijkste is dat je voor jezelf bijhoudt wat je doelen waren, hoe je activiteiten verliepen en welke inzichten dit heeft opgeleverd. 

Expeditie: Jaarlijks kun je eigen activiteiten kiezen, gerelateerd aan de doelen die je jezelf gesteld hebt, bijvoorbeeld voor een workshop of bezoek aan een bedrijf. De opleiding heeft een selectie van mogelijkheden gemaakt waarvoor je je kunt inschrijven (catalogus). Met je coach kijk je of de activiteiten die jij graag zou willen doen passen bij de leerdoelen die je voor jezelf hebt geformuleerd. Het is ook mogelijk om zelf een voorstel te doen voor een voor jou relevante activiteit.

Coaching: Je wordt gedurende het jaar individueel en in groepjes begeleid door een vaste coach (docent). In een plenaire sessie, groepssessies en individuele coachgesprekken word je ondersteund bij het stellen van doelen, het kiezen van expeditie-activiteiten, en het reflecteren op je persoonlijke en professionele ontwikkeling. 
 
Workshops: In deze workshops word je verder voorbereid op de arbeidsmarkt. Je maakt, onder andere, kennis met het werkveld door gastcolleges van alumni en je leert hoe je een sollicitatiegesprek kunt voorbereiden en voeren. Een voorbereiding voor je stage en je toekomstige werkende leven.
 
Niveau

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Communicatiewetenschap: B1 moet zijn behaald. Professionalisering 2 (CWB2028) moet zijn behaald of gelijktijdig met Professionalisering 3 worden gedaan. 
Toetsinformatie
Aan het einde van het collegejaar presenteer je je portfolio aan je coach. Dit bestaat uit je doelen, de door jou gekozen expeditie-activiteiten, je persoonlijk profiel en je professioneel profiel (open sollicitatie op je droombaan en reflectie op een mondelinge sollicitatie). Je neemt hierin al de inzichten op die je hebt opgedaan in het afgelopen jaar ten aanzien van je persoonlijk-professionele ontwikkeling. Het is de bedoeling dat je aan het einde van de leerlijn (na het behalen van je bachelordiploma) een compleet profiel hebt dat je kunt gebruiken bij het vinden van je weg op de arbeidsmarkt, wat aantrekkelijk is voor opdrachtgevers maar ook richtinggevend voor jezelf.
Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Communicatiewetenschap: B1 moet zijn behaald.

Professionalisering 2 (CWB2028) moet zijn behaald of gelijktijdig met met Professionalisering 3 worden gedaan.

Verplicht materiaal
Digitale leeromgeving (Brightspace)
Informatie en materiaal behorende bij deze cursus (o.a. een catalogus voor het kiezen van activiteiten) wordt via Brightspace aangeboden.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
De cursus kent een combinatie van activiteiten, een kick-off, groepscoaching, individuele coaching en workshops.

Toetsen
Portfolio
Weging1
ToetsvormPortfolio
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR