SOW-CWB3051
Verlengde stage
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWB3051
Studiepunten (ECTS)5
CategorieB3 (Derde jaar bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. ir. R.J.L. Boumans
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.W.M. Nelissen
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
JAAR  (05-09-2022 t/m 14-07-2023)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
start semester 2
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
In de minorcursus Verlengde Stage maak je uitgebreider kennis met de praktijk van het werkveld waarin communicatiewetenschappers actief zijn dan bij de cursus Stage (CWB3027) het geval is. Aan het eind van de cursus ben je in staat om:
 • zelfstandig werkzaamheden te verrichten in een werkveld dat verwant is aan dat van communicatiewetenschappers.
 • samen te werken in een organisatie met andere, meer ervaren, professionals in het werkveld en binnen die organisatie een zinvolle bijdrage leveren.
 • te abstraheren vanuit de communicatiepraktijk naar communicatiewetenschappelijke theorievorming, waarbij onderbouwing plaatsvindt op basis van theoretische en empirische wetenschappelijke literatuur.
 • kritisch te reflecteren op het eigen functioneren binnen een organisatie, waarbij blijk wordt gegeven te kunnen omgaan met kritiek en intervisie.
 • kritisch te reflecteren op het al dan niet behaald zijn van persoonlijke leerdoelen, specifiek voor de uitgevoerde werkzaamheden.
Inhoud
Binnen de cursus Verlengde Stage werk je in een organisatie buiten de universiteit (stagedeel) teneinde vaardigheden op te doen die gerelateerd zijn aan het werkveld van communicatiewetenschappers. Op deze manier leer je te functioneren in een organisatie en tegelijkertijd communicatiewetenschappelijke kennis en inzichten in de praktijk toe te passen. De criteria waaraan het stagedeel van de Verlengde Stage moet voldoen zijn:
 • de werkzaamheden van de student moeten verwant zijn met het werkveld van communicatiewetenschappers. Het is in principe de bedoeling om voor de cursus Verlengde Stage (CWB3051) activiteiten uit te voeren binnen dezelfde organisatie als voor de cursus Stage (CWB3027). Je dient echter wel aanvullende leerdoelen te formuleren.
 • voor de Verlengde Stage dient de student minimaal 80 uur extra in een aaneengesloten periode binnen dezelfde organisatie werkzaamheden te verrichten. In totaal dient je ‘stagedeel’ dus minimaal 310 uur te bedragen
 • in de organisatie is een persoon bereid om als externe begeleider op te treden met als taken:
  • afspraken maken over de werkzaamheden van de student.
  • samen met de student persoonlijke leerdoelen formuleren.
  • begeleiding van de student tijdens zijn of haar werkzaamheden voor de organisatie.
  • beoordeling van de student volgens een uitgebreid beoordelingsformulier.
  • in samenspraak met de docent komen tot een beoordeling van de stagewerkzaamheden. 
Naast het stagedeel bestaat er nog een cursusonderdeel, gericht op reflectie:
 • na afsluiting van de praktijkperiode schrijf je een essay over het werkveld van de Stage. Hierin reflecteer je kritisch op een communicatiewetenschappelijk dilemma dat je in de praktijk bent tegengekomen.
 • dit dilemma abstraheer je op basis van communicatiewetenschappelijke theorieën tot een essayvraag die je vervolgens op beantwoordt. De onderbouwing van dit antwoord vindt plaats op basis van theoretische en empirische wetenschappelijke literatuur en op interviews met sleutelfiguren uit je stage.
 • in het discussiedeel van het essay, breng je het antwoord weer terug naar de praktische context van het werkveld.
 • de opzet voor een essayvraag dient door de docent te zijn goedgekeurd voordat je deze gaat uitwerken.
Niveau

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor bachelorstudenten Communicatiewetenschap.
Toetsinformatie
Het behalen van de leerdoelen wordt op twee manieren getoetst: de externe begeleider vult een beoordelingsformulier met open vragen in en suggereert een eindcijfer. In overleg bepalen begeleider en docent het resultaat voor het praktische deel van de Verlengde Stage (40%). Het essay wordt beoordeeld door de docent en telt mee voor 60%.
Bijzonderheden

Voorkennis
Alleen toegankelijk voor studenten Bachelor Communicatiewetenschap

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Werkstuk
Weging3
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR

Beoordeling externe begeleider
Weging2
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR