SOW-CWM010
Media en consumptiecultuur
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM010
Studiepunten (ECTS)5
Categorie-
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Docent
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Docent
dr. L. Vandeberg
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1  (05-09-2022 t/m 04-11-2022)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus
OpmerkingBijvakkers kunnen zich aanmelden bij mw. dr. S. Daalmans, E: s.daalmans@maw.ru.nl.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus 'Media en Consumptiecultuur' is de student in staat om:
  • vanuit een maatschappijwetenschappelijk perspectief de voornaamste theorieën op het gebied van de sociale context van media en beïnvloeding te beschrijven en kritisch en diepgaand te bespreken.
  • theoretische en empirische literatuur betreffende de sociale context van media en beïnvloeding te vinden, kritisch en diepgaand te bespreken en dit mondeling en schriftelijk te presenteren, waarbij blijk wordt gegeven van wetenschappelijke integriteit.
  • een analytische en kritische houding in te nemen ten aanzien van actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele communicatievraagstukken.
Inhoud
In de cursus Media en Consumptiecultuur is het communicatiewetenschappelijke uitgangspunt dat media en mensen functioneren in een sociale context, ofwel een gemeenschap. Media maken deel uit van de cultuur en spelen een rol in maatschappelijke, economische en politieke processen. We leggen in deze cursus de nadruk op een specifieke sociale context, namelijk die van de consumptiecultuur, een typisch kenmerk van de moderne samenleving. We bespreken het ontstaan en de betekenis ervan voor het dagelijks leven van individuele consumenten en consumentengroepen, en de rol die media spelen in deze ontwikkelingen. Het begrip consumptiecultuur combineert materiële, sociaal- economische, en culturele aspecten die verwijzen naar waarden, normen en gedeelde praktijken. Samen vormen zij de voedingsbodem voor de consumentidentiteit, als een hoofdidentiteit van hedendaagse burgers.
 
Niveau

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor deelname aan de masteropleiding Communicatiewetenschap. Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen. 
Toetsinformatie
De toetsing bestaat uit een portfolio aan groepsopdrachten (voldaan/niet voldaan), een individueel essay over een gekozen onderwerp en een tentamen waarin multiple choice vragen en open vragen gesteld worden. Weging is 50% essay, 50% tentamen.
Bijzonderheden

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor deelname aan de masteropleiding Communicatiewetenschap.

Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.

Verplicht materiaal
Boek
Celia Lury (2011). Consumer culture (2nd ed.) . Cambridge: Polity Press
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Hoorcollege

Algemeen
Gecombineerde hoor-werkcolleges met (presentatie)opdrachten

Sustainability certificate
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdrachten
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2