SOW-CWM020
Entertainment media en welbevinden
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM020
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Docent
J. Hendrix, MSc
Overige cursussen docent
Examinator
dr. R.N.H. de Leeuw
Overige cursussen docent
Docent
dr. R.N.H. de Leeuw
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. R.N.H. de Leeuw
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. R.N.H. de Leeuw
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER2  (06-11-2023 t/m 26-01-2024)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus
OpmerkingBijvakkers kunnen zich aanmelden bij mw. dr. S. Daalmans, E: s.daalmans@maw.ru.nl.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus Entertainment Media & Welbevinden zijn studenten in staat om:
  • de belangrijkste theorieën binnen de positieve (media) psychologie te beschrijven, toe te lichten en kritisch te benaderen, met daarbij oog te hebben voor de potentiële negatieve effecten van entertainment media.
  • wetenschappelijke kennis en inzichten vanuit de positieve (media) psychologie en vanuit de theorie over storytelling toe te passen in een niet-academische product, namelijk een (film)verhaal.
  • te laten zien dat zij een analytische en kritische houding hebben ten opzichte van de opgedane wetenschappelijke kennis.
Inhoud
Entertainment ervaringen kunnen veel verder gaan dan alleen maar het hebben van plezier. Zo blijkt dat media ons ook kunnen inspireren en ons diep kunnen raken. In de cursus Entertainment Media & Welbevinden worden de potentieel positieve effecten behandeld van media, met name van filmverhalen. Na een inleiding in de positieve psychologie, wordt er dieper ingegaan op de inzichten vanuit het innovatieve onderzoek van de positieve media psychologie. Daarbij wordt niet alleen ingegaan op de positieve uitkomsten, maar ook over hoe entertainment media deze effecten teweeg kunnen brengen. Ook wordt de kunst van storytelling behandeld. Aan het einde van de cursus is er ook aandacht voor de potentiële negatieve kanten van entertainment media op ons welbevinden. Een belangrijk aspect van de cursus is dat studenten gedurende de “Story Labs” worden uitgedaagd om de opgedane kennis toe te passen in het schrijven van een verhaal (= een logline + synopsis + theoretische onderbouwing).

 
Niveau

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor de masteropleiding Communicatiewetenschap.Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen. 
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap.

Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.

Verplicht materiaal
Artikelen

Werkvormen
Lecture
AanwezigheidsplichtJa

Sustainability certificate
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Essay
Weging35
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Groepsopdracht - storytelling
Weging30
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Opmerking
De filmopdracht is een 'groepsopdracht'

Filmanalyse
Weging35
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3