SOW-CWM040
De informatieprofessional:theorie & praktijk
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM040
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Docent
dr. E.A.H.M. Hermans
Overige cursussen docent
Examinator
dr. G.J. Schaap
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J. Schaap
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. G.J. Schaap
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. G.J. Schaap
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus
OpmerkingBijvakkers kunnen zich aanmelden bij mw. dr. S. Daalmans, E: s.daalmans@maw.ru.nl.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Het doel van de cursus is dat je aan het eind in staat bent als wetenschapper te kijken naar hoe informatieprofessionals hun werk doen en naar de producten van dat werk.
De student is aan het einde van de cursus in staat om:
  • theorieën en concepten op het gebied van info-professioneel handelen kritisch en diepgaand te bespreken.
  • de professionele factoren die invloed hebben vanuit wetenschappelijk perspectief toe te lichten en te analyseren.
  • belangrijke trends en problemen in de hedendaagse praktijk van informatieprofessionals vanuit een theoretische context te bespreken en verklaren.
  • theorieën en concepten op het gebied van informatieprofessionals in verband te brengen met onderzoek naar productie, inhoud, verwerking en effecten van informatie.
  • een kritische analyse te kunnen geven van een spectrum aan professionele handelingen op dit gebied.
  • met wetenschappelijke distantie naar het professionele handelen te kijken en hiervan de mogelijke gevolgen te kunnen inschatten.
Inhoud
Deze cursus behandelt onderzoek naar de keuzes die informatieprofessionals (journalisten, voorlichters, etc.) in de dagelijkse praktijk maken. Hoe wordt hun handelen beïnvloed door professionele en andere factoren? Hoe resulteert dat handelen vervolgens in een vorm en inhoud van informatie? En welke invloed heeft die informatie ten slotte op de ontvanger? De grote vraag in deze cursus is waarom informatie er uitziet zoals het eruitziet en of het niet anders zou kunnen of zelfs moeten. Om deze vraag te beantwoorden experimenteren studenten op basis van wetenschappelijke inzichten met nieuwe vormen van informatie en berichtgeving.
De focus ligt op professioneel handelen in de praktijk en als object van empirisch onderzoek en theorievorming. Dit handelen wordt bekeken vanuit microperspectief (de professional als individu), mesoperspectief (professioneel handelen op een redactie of in een organisatie) en macroperspectief (extramediale invloeden op professioneel handelen).
 
Niveau

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor deelname aan de masteropleiding Communicatiewetenschap. Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen. 
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap.

Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.

Verplicht materiaal
Literatuur
Diverse onderzoeksartikelen. Literatuur wordt tijdens de cursus beschikbaar gesteld.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
Bijeenkomsten bestaande uit deels door studenten zelf gedoceerd college en deels ’redactievergaderingen'.

Toetsen
Werkstuk
Weging6
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdracht 1
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opdracht 2
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Presentatie
Weging2
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2