SOW-CWM060
Onderzoeksmethoden
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM060
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Examinator
dr. J.P. van 't Riet
Overige cursussen docent
Docent
dr. J.P. van 't Riet
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. J.P. van 't Riet
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. J.P. van 't Riet
Overige cursussen docent
Collegejaar2022
Periode
PER1  (05-09-2022 t/m 04-11-2022)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus
OpmerkingBijvakkers kunnen contact opnemen met s.samuelsz@maw.ru.nl
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de cursus Onderzoeksmethoden is de student in staat om:
  • modellen van mediatie, moderatie, en gemedieerde moderatie te toetsen op kwantitatieve data door middel van lineaire regressie analyses.
  • te reflecteren op de geschiktheid van deze kwantitatieve analyses en de omstandigheden waarin je die kunt toepassen.
  • thematische analyses uit te voeren op kwalitatieve data.
  • te reflecteren op de geschiktheid van kwalitatieve analyses en de omstandigheden waarin je die kunt toepassen.
Inhoud
In deze cursus krijgen de studenten verdiepingskennis en -vaardigheden aangereikt over de analyse van onderzoeksgegevens die verkregen zijn uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek. De cursus bouwt voort op de methodenkennis uit de bacheloropleiding Communicatiewetenschap. Er zijn zowel hoorcolleges waarin analysetechnieken worden besproken als practica waarin de betreffende analyses worden geoefend en getoetst.
 
Niveau

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap. 
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap.

Verplicht materiaal
Literatuur
Braun, V.,& Clarke, V. (2013). Chapter 2: Ten fundamentals of qualitative research. In V. Braun & V. Clarke, Succesful Qualitative Research: A practical guide for beginners. Sage: London, p.19-41.
Artikelen
Braun, V.,& Clarke, V. (2013). Chapter 9: First Analytic Steps: Familiarisation and data coding. In V. Braun & V. Clarke, Succesful Qualitative Research: A practical guide for beginners. Sage: London, p.201-222.
Literatuur
Braun, V.,& Clarke, V. (2013). Chapter 10: Identifying patterns across data. In V. Braun & V. Clarke, Succesful Qualitative Research: A practical guide for beginners. Sage: London, p.223-247.
Literatuur
Braun, V.,& Clarke, V. (2013). Chapter 11: Analysing and interpreting patterns across data. In V. Braun & V. Clarke, Succesful Qualitative Research: A practical guide for beginners. Sage: London, p.248-273.
Literatuur
Braun, V.,& Clarke, V. (2013). Chapter 12: Quality criteria and technique for qualitative research. In V. Braun & V. Clarke, Succesful Qualitative Research: A practical guide for beginners. Sage: London, p.277-295.
Literatuur
Daalmans, S., Cunningham, C., & van Ommen, M. (2016). Love at first swipe? Een kwalitatieve interviewstudie naar de motieven en doeleinden van gebruikers van de applicatie Tinder. Tijdschrift voor Communicatiewetenschap, 44(2), 134-149.
Literatuur
Shepherd, A., Sanders, C., Doyle, M., & Shaw, J. (2015). Using social media for support and feedback by mental health service users: thematic analysis of a twitter conversation. BMC psychiatry, 15(1), 29-38.

Aanbevolen materiaal
Literatuur
Field, A. (2013). Chapter 10: Moderation, mediation and more regression. In A. Field, Discovering Statistics using IBM SPSS. 4th edition. p392-428.
Literatuur
Green, D. P., Ha, S. E., & Bullock, J. G. (2010). Enough already about “black box” experiments: Studying mediation is more difficult than most scholars suppose. ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 628(1), 200-208.
Literatuur
Hayes, A. F. (2009). Beyond Baron and Kenny: Statistical Mediation Analysis in the New Millennium. Communication Monographs, 76:4, 408-420, DOI: 10.1080/03637750903310360

Werkvormen
Hoorcollege

Practicum
WerkvormtypePracticum

Toetsen
Opdracht Kwalitatieve analyse
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Tentamen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2