SOW-CWM100
Informatie-explosie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM100
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Docent
dr. P.G.J. Hendriks Vettehen
Overige cursussen docent
Docent
dr. G.J. Schaap
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER1  (06-09-2021 t/m 05-11-2021)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus
OpmerkingBijvakkers kunnen zich aanmelden bij mw. dr. S. Daalmans, E: s.daalmans@maw.ru.nl.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus Informatie-explosie kun je beschrijven en toelichten:
  • welke strategieën en technieken om mensen te informeren en/of geïnformeerde keuzes te laten maken verband houden met de snel toegenomen hoeveelheid beschikbare informatie en de daarmee verbonden technologie binnen de samenleving.
  • wat de voornaamste theoretische en empirische inzichten zijn uit wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van dergelijke strategieën en technieken.
Verder kun je op basis deze inzichten:
  • een visie ontwikkelen op de implicaties die de informatie explosie heeft voor een gegeven veld van communicatie.
  • samenwerken bij het ontwikkelen van zo’n visie.
  • deze visie voor een geïnteresseerd publiek toegankelijk maken.
Inhoud
Over een paar maanden kom je op de arbeidsmarkt als ‘informatieprofessional’. Wat is nu, in welke sector je ook precies te werken komt, DE grote uitdaging? HET grote probleem dat je overal moet oplossen? Het chronische tekort aan aandacht bij je doelgroep! Al in 1971 formuleerde Nobelprijswinnaar Herbert Simon het zo: “A wealth of information creates a poverty of attention.” Die woorden waren niet alleen waar, maar ook profetisch: De informatie-explosie van de 21e eeuw moest nog komen. Nu, bijna 50 jaar later, is de waarde van aandacht in de communicatiesector groter dan ooit. Ter illustratie: In 2016 verscheen een boek van Tim Wu met de veelzeggende titel “aandacht is het nieuwe goud”. Die titel geeft maar aan hoe belangrijk het is om als aankomend informatieprofessional een visie te formuleren op dat verschijnsel. Natuurlijk op basis van wetenschappelijke inzichten. De manier om dat te doen is door over het thema te lezen, te discussiëren, en te schrijven, liefst samen met anderen. Precies dat is wat je in deze cursus gaat doen.
In de cursus staan we stil bij twee ontwikkelingen die vooral in de communicatiesector spelen en die te maken hebben met de enorme waarde die aandacht tegenwoordig heeft – voor onszelf, en voor diegenen die onze aandacht willen. De ene ontwikkeling is die van steeds weer nieuwe technieken om onze aandacht te trekken en vast te houden. Denk aan sensationele media-inhouden, een flitsende audiovisuele vormgeving, pop-ups en pushberichten, tweede schermtoepassingen, steeds grotere beeldschermen, en VR-brillen. De tweede ontwikkeling is de toenemende opkomst van technologieën die ons in staat stellen om allerlei taken die ons aandacht kosten, uit te besteden aan meer of minder slimme computerapplicaties. Denk aan het uitkiezen van een geschikt hotel voor je volgende vakantie bij booking.com, denk aan het zoeken van advies bij het uitbrengen van je stem via stemwijzer.nl, of denk aan het je laten leiden door ‘recommender systemen’ bij jouw mediagebruik. Door de werking van dit soort technieken te bestuderen, door daar grotere lijnen in te ontdekken, door erover te discussiëren en erover te schrijven ben je na afloop van de cursus in staat om een gefundeerde mening te formuleren over de vraag wat de betekenis deze technieken als het doel is mensen goed te informeren of zelfs goede keuzes te laten maken.
Omdat tenminste een deel van de geschetste ontwikkelingen nog erg nieuw is, willen we in deze cursus daarnaast stilstaan bij discussies die wat minder berusten op wetenschappelijke bevindingen, en die deels speculatief of zelfs filosofisch zijn. Vaak gaat het daarbij om discussies over mogelijk verder strekkende consequenties van de informatie-explosie voor ons als mens of voor ons als samenleving. Denk aan vragen als “maakt de informatie-explosie ons dement” of “maakt slimme technologie ons overbodig”? Door je ook in dit soort vragen te verdiepen, ben je na afloop van de cursus in staat om ook hierover een gefundeerd standpunt in te nemen.
Uitgangspunten van de werkwijze in de cursus:
  • Zelfstandigheid. We verwachten van studenten in de master een grote mate van zelfstandigheid en actieve participatie. Studenten met toegang tot onze masteropleiding hebben inmiddels een aanzienlijke hoeveelheid kennis en vaardigheden opgedaan. Van hen mogen we verwachten dat zij die in de masterfase inzetten om zich verder te specialiseren, en dat ze zich verantwoordelijk en zelfstandig kunnen gedragen in een professionele omgeving.
  • Leren door samen te werken. Samenwerken is een belangrijke professionele vaardigheid die je uitstekend binnen de relatief veilige omgeving van een opleiding kunt oefenen. Tijdens de cursus werk je voor een belangrijk deel samen met enkele groepsgenoten. Het doel van die samenwerking is om meerwaarde in je werk te creëren door onderlinge discussie, feedback, en mentale steun. Samenwerken doe je tijdens bijeenkomsten waarin je individueel uitgewerkte opdrachten bespreekt, maar óók bij het uitwerken van vervolgopdrachten buiten de reguliere werkgroeptijden (door onderlinge communicatie en bijeenkomsten).
  • Leren door ideeën toe te passen. De bijeenkomsten zijn voor een groot deel opgebouwd rondom een reeks opdrachten waarin de bestudering van deels verplichte, deels vrij te kiezen literatuur een prominente rol speelt. Het idee van die opdrachten is dat je leert door de ideeën die je in de literatuur naar voren komen toe te passen. Je doet dat (m.u.v. de eerste meer algemene opdracht) door de ideeën toe te passen op het gebied dat je met jouw groepje hebt gekozen om te bestuderen (e.g. “informatievoorziening over Covid19”).
  • Leren door te durven. Als docenten hebben wij in de master steeds minder de rol van leermeester en supervisor die het ‘juiste’ antwoord geeft. Sterker nog, deze hele cursus gaat over hele actuele ontwikkelingen waar we met zijn allen (als ‘scientific community’) nog theoretisch zicht op proberen te krijgen. Natuurlijk hebben wij over allerlei aspecten daarvan al veel meer dan jullie over gelezen, nagedacht, en geschreven. Vanuit die kennis kunnen we jullie begeleiden via gerichte opdrachten, bijeenkomsten, en feedback. Maar het doel van de cursus is dat je zelf leert een visie te ontwikkelen. Het mooie daarbij is dat je die visie gaat ontwikkelen op een gebied waar de wetenschap nog geen consensus heeft bereikt (de ‘juiste’ visie is dus nog onbekend). Dat betekent dat je alle vrijheid hebt om jouw visie te ontwikkelen, als je die maar goed onderbouwt met redeneringen en bronnen. Geniet dus van die vrijheid en durf te redeneren. Je werk zal er beter van worden.

 
Niveau

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating van de masteropleiding Communicatiewetenschap.Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder het kopje Studenten van andere opleidingen. 
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap.

Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Opdracht
Weging3
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Werkstuk
Weging2
ToetsvormPaper
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2