SOW-CWM110
Onderzoek in de praktijk
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM110
Studiepunten (ECTS)10
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 2
Docent
dr. ir. R.J.L. Boumans
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.A.H.M. Hermans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. P.E. Ketelaar
Overige cursussen docent
Examinator
dr. P.E. Ketelaar
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. P.E. Ketelaar
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
JAAR  (06-09-2021 t/m 15-07-2022)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus ben je in staat om:
  • een voor de praktijk relevant communicatieprobleem in een schriftelijk verslag in te leiden en te onderbouwen met theoretische, empirische en vakliteratuur en te vertalen in een onderzoekbare communicatiewetenschappelijke onderzoeksvraag.
  • deze vraag te onderzoeken en analyseren met behulp van kwalitatief onderzoek, in het bijzonder focusgroeponderzoek.
  • de resultaten van het onderzoek te evalueren en kritisch te bespreken in het licht van zowel de wetenschap als de praktijk.
  • de uitkomsten van communicatiewetenschappelijk onderzoek te vertalen naar praktisch toepasbare consultancy in de vorm van een PowerPoint presentatie en een media uiting zoals een Infographic.
  • de bevindingen te presenteren aan zowel een wetenschappelijk publiek als professionals uit het werkveld.
  • zelfstandig en in teamverband wetenschappelijke en professionele competenties in te zetten, toe te passen en daar kritisch op te reflecteren.
Inhoud
De cursus vindt plaats in samenwerking met opdrachtverlenende organisaties. Je vertaalt met behulp van wetenschappelijke inzichten een actueel communicatieprobleem van een organisatie naar een onderzoekbare communicatiewetenschappelijke vraagstelling. Je werkt nauw samen in kleine onderzoeksteams waarbij je een onderzoek opzet en uitvoert dat relevant is voor de praktijk. Via een zelf op te zetten en te houden kleinschalig onderzoek in de vorm van een focusgroepsessie beschrijf en reconstrueer je de houdingen en meningen van mensen ten aanzien van het geformuleerde probleem op systematische wijze. Je rapporteert bevindingen en aanbevelingen terug naar de organisatie in de vorm van consultancy. Consultancy betekent het verschaffen van expertise aan een organisatie om een communicatieprobleem op te lossen, waarbij je een kritische en onafhankelijke positie in neemt. Deze expertise bestaat uit een wetenschappelijk onderbouwd communicatie-advies maar ook uit concrete suggesties om dat advies in de organisatie te implementeren.. Consultancy kan in principe gaan over bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, operationele communicatieprocessen en in te zetten (innovatieve) communicatietechnologie.

Tijdens de cursus werk je samen in een team van 6 studenten. Ieder teamlid heeft binnen het team een coördinerende taak die je onderling bij aanvang van de cursus verdeelt. Je volgt werkcolleges, organiseert teambesprekingen, en je hebt gesprekken met de opdrachtgever. Je werkt deels in teamverband en deels zelfstandig aan de opdrachten, en je werkt samen met een coach. Deze heeft primair een coachende en adviserende rol. Ook werk je gedurende de hele cursus samen met een scrumcoach die je leert hoe je efficient kunt samenwerken in teamverband. 

NB: In verband met de te werven opdrachtgevers, schrijf je tijdig in voor deze cursus!
 

 
Niveau
Master
Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor deelname aan de masteropleiding Communicatiewetenschap.
Toetsinformatie
Je werkt aan opdrachten die elkaar opvolgen: 

Kick-off (teamopdracht, voldaan)
De briefings van opdrachtgevers komen enige tijd voor de start van de cursus op Brightspace. Uiterlijk op de eerste cursusdag kies je voor een onderzoeksthema van een specifieke opdrachtgever. Voor de inschrijving voor een onderzoeksthema  geldt:  Wie het eerst komt, het eerst maalt. In de eerste week van de cursus voer je met je team een kennismakingsgesprek met de opdrachtgever en verdeel je met je team de coördinerende functies. Je leert hoe je tijdens de cursus efficiënt in je team kunt samenwerken via de Scrum methodiek. In deze Kick-off opdracht tref je alle voorbereidingen om met de volgende opdracht, het onderzoeksplan, aan de slag te kunnen gaan.

Onderzoeksplan (teamopdracht, 25%)
Na het kennismakingsgesprek met je opdrachtgever schrijf je met je team een onderzoeksplan.

Sessies (teamopdracht, voldaan)
Hier heb je naartoe gewerkt. Het uitvoeren van de sessies! Je bereidt met je team de online zoom-sessies voor.  Je houdt vooraf een oefensessie met je teamgenoten.

Data-analyse (teamopdracht, 25%)
De gemeenschappelijke data-analyse vormt de basis van de rapportage van de onderzoeksresultaten.

Rapportagefase als apart onderdeel vervalt

Consultancy (teamopdracht, 25%)
Na de afronding van de data-analyse volgt de rapportage van het onderzoek en de consultancy ten behoeve van de opdrachtgever.

Peer review (individuele opdracht, voldaan)
Aan het eind van de cursus geef je elkaar feedback over hoe je in het team hebt gefunctioneerd.

Reflectie (individuele opdracht, 25%)
In de individuele reflectie blik je kritisch terug op het onderzoeksproces, de samenwerking en je eigen rol daarbij.


 
Bijzonderheden

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Afhankelijk van de gekozen specialisatie.

Werkvormen
Hoorcollege

Opmerking
• Weblectures
• Teambijeenkomsten
• Intervisiesessies, deels op de campus en deels via Zoom

Toetsen
Eindcijfer
Weging1
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR