SOW-CWM120
Masterthesis Communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM120
Studiepunten (ECTS)20
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 3
Docent
dr. D.N.M. Bleize
Overige cursussen docent
Docent
dr. ir. R.J.L. Boumans
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Examinator
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. S. Daalmans
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
JAAR  (04-09-2023 t/m 12-07-2024)
Aanvangsblok
JAAR
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van de Masterthesis ben je in staat om zelfstandig:
 • op basis van complexe actuele wetenschappelijke, maatschappelijke en professionele discussies op het gebied van één van de drie specialisaties, Commerciële communicatie, Prosociale communicatie, en Nieuws en Informatie dan wel passend bij het door de student gevolgde Vrij Programma, een relevant probleem te formuleren en te onderbouwen met wetenschappelijke literatuur.
 • uit communicatiewetenschappelijke literatuur, aangevuld met inzichten uit de aanverwante disciplines zoals Psychologie, Sociologie en Kunstmatige Intelligentie, de belangrijkste theorieën en empirische onderzoeken te selecteren die relevant zijn voor de eigen probleemstelling en deze literatuur kritisch en diepgaand te bespreken en toe te passen op het vraagstuk dat centraal staat in de masterthesis.
 • op basis van theoretische en empirische literatuur geldige redeneringen op te zetten die uitmonden in hypothesen en/of onderzoeksvragen.
 • een gefundeerde keuze te maken voor sociaal wetenschappelijke onderzoeksmethoden en technieken die nodig zijn om het complexe vraagstuk dat centraal staat in de masterthesis te onderzoeken.
 • empirisch onderzoek naar het vraagstuk dat centraal staat in de masterthesis op wetenschappelijke wijze op te zetten, uit te voeren, te analyseren en de resultaten hiervan te rapporteren.
 • de conclusies van het uitgevoerde empirisch onderzoek te bediscussiëren in relatie tot wetenschap, maatschappij en praktijk en kritisch te reflecteren op (de beperkingen van) het uitgevoerde onderzoek.
 • het opgezette en uitgevoerde onderzoek schriftelijk te rapporteren in lijn met wetenschappelijke normen en richtlijnen, waarbij blijk wordt gegeven van wetenschappelijke integriteit en het vermogen om met feedback om te gaan.
 • het onderzoek naar het centrale vraagstuk van de masterthesis te presenteren aan een wetenschappelijk publiek tijdens masterclasses.
Inhoud
De masterthesis is het afstudeerproject van de masteropleiding. Dat project beslaat het volledige wetenschappelijke onderzoeksproces van het formuleren van de probleemstelling tot rapporteren van het onderzoek. Meer precies omvat het onderzoeksproject de volgende onderdelen:
 • selecteren thema.
 • formuleren probleemstelling en opstellen theoretisch kader.
 • opstellen onderzoeksdesign, inclusief methode- en analyseplan.
 • uitvoeren van de dataverzameling en -analyses.
 • interpreteren van onderzoeksresultaten binnen het theoretisch kader.
 • rapporteren van het onderzoek volgens de wetenschappelijke normen.
Het project mondt uit in een thesis die de vorm heeft van een wetenschappelijk artikel (met inleiding, theoretisch kader, methode, resultaten en discussie).
 
Niveau

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor deelname aan de masteropleiding Communicatiewetenschap.
Toetsinformatie

Bijzonderheden

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap

Verplicht materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Afhankelijk van het onderzoeksthema kan er bepaalde basisliteratuur worden aangeboden door de begeleider. Daarnaast zoek je zelf naar aanvullende literatuur passend bij de specifieke thema's van het eigen onderzoeksproject.

Werkvormen
Scriptie

Toetsen
Scriptie
Weging1
ToetsvormScriptie
GelegenhedenBlok JAAR, Blok JAAR