SOW-CWM140
Wetenschapscommunicatie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM140
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. A. Eerland
Overige cursussen docent
Docent
dr. C.P.M. Hagemann
Overige cursussen docent
Docent
dr. A. van Stekelenburg
Overige cursussen docent
Examinator
dr. A. van Stekelenburg
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. A. van Stekelenburg
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER4  (08-04-2024 t/m 12-07-2024)
Aanvangsblok
PER4
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBijvakkers kunnen zich aanmelden bij mw. dr. S. Daalmans, E: s.daalmans@maw.ru.nl.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus Wetenschapscommunicatie is de student in staat om:
  • wetenschappelijke kennis en bevindingen in een heldere en aantrekkelijke stijl toegankelijk te maken voor een niet-wetenschappelijk publiek;
  • op masterniveau te redeneren, argumenteren en analyseren, waarbij gebruik wordt gemaakt van theoretische en veldspecifieke communicatiewetenschappelijke kennis;
  • relevante maatschappelijke en/of professionele aspecten van communicatie-wetenschappelijk onderzoek kritisch te bespreken in het licht van een adequate dialoog tussen wetenschappelijk en niet-wetenschappelijk publiek.
Inhoud
Wetenschappers zitten in een ivoren toren, zo wordt soms gezegd. Ze houden vooral zichzelf en elkaar bezig, zonder hun bevindingen over te brengen naar de ‘echte wereld’. Dat is een gemiste kans. Zeker voor communicatiewetenschappers, want zij houden zich vaak bezig met maatschappelijk relevante vraagstukken. Als kennis rondom deze vraagstukken niet buiten de wetenschap terecht komt, kan de maatschappij als geheel daar dus ook niet van profiteren. Bovendien kan de wetenschap misschien ook wel van input van de maatschappij profiteren. Kortom, het belang van wetenschapscommunicatie is groot.

Deze cursus heeft tot doel je inzicht te geven in de interactie tussen wetenschap, maatschappij en het communicatiewetenschappelijke werkveld. Daarnaast zullen we stilstaan bij de functie en verschillende vormen van communicatie binnen deze interactie. Kortom, het vak biedt je een kennismaking met wetenschapscommunicatie binnen het vakgebied van de communicatiewetenschap.
Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap. Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen. 
Toetsinformatie
De toetsing voor deze cursus bestaat uit individueel werk en groepswerk. Er is geen tentamen.
Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap.

Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.

Verplicht materiaal
Beeldmateriaal
Een aantal kennisclips te vinden in Brightspace
Literatuur
Een aantal artikelen uit wetenschappelijke literatuur en vakliteratuur. Wordt bij aanvang van de cursus bekendgemaakt.

Werkvormen
Werkcollege

Toetsen
Eindcijfer
Weging1
Toetsvorm100-procent
GelegenhedenBlok PER4, Blok PER4