SOW-CWM170
Marketingcommunicatie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM170
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. H. Hendriks
Overige cursussen docent
Examinator
dr. I. van Ooijen
Overige cursussen docent
Docent
dr. I. van Ooijen
Overige cursussen docent
Coördinator
dr. I. van Ooijen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. I. van Ooijen
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
PER2  (08-11-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBijvakkers kunnen zich aanmelden bij mw. dr. S. Daalmans, E: s.daalmans@maw.ru.nl.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van deze cursus:
  • kun je effecten van marketingcommunicatie op consumentengedrag beschrijven, diepgaand bespreken en verklaren aan de hand van (marketing)communicatiewetenschappelijke inzichten. (eindterm 1.1 en 1.2).
  • kun je wetenschappelijke inzichten m.b.t. marketingcommunicatie toepassen op praktijkcases door bestaande marketingcommunicatie van merken kritisch te analyseren, evalueren en presenteren. (eindterm 4.1, 4.2 en 4.3).
  • kun je een campagneplan creëren door wetenschappelijke inzichten m.b.t. marketingcommunicatie toe te passen op praktijkcases, hier schriftelijk over rapporteren en deze inzichten toegankelijk maken voor een niet-wetenschappelijk publiek (eindterm 4.1, 4.2, 4.3, 4.4).
Inhoud
Effectieve marketingcommunicatie is essentieel voor merksucces. Maar wat maakt marketingcommunicatie effectief? Binnen deze cursus ga je aan de slag met de principes die de basis vormen voor effectieve marketingcommunicatie en zul je je verdiepen in consumentengedrag en hedendaagse communicatiestrategieën die bijdragen aan merksucces. Denk hierbij aan influencer marketing, gepersonaliseerde advertenties, maar bijvoorbeeld ook het inzetten van sensory marketing. De nadruk ligt hierbij op een gedragswetenschappelijke benadering van marketingcommunicatie. Met behulp van werkcolleges en wetenschappelijke literatuur zal je in staat zijn om kritisch te reflecteren op de effectiviteit van marketingcommunicatie-uitingen in de praktijk. Daarnaast zul je strategieën bedenken om marketingcommunicatie - en daarmee merksucces - te verbeteren.
 
Samen met 3 á 4 teamleden zul je je gedurende deze cursus richten op een specifieke case - een merk dat je samen met je team bij aanvang van de cursus selecteert. Op basis van de literatuur zul je de marketingcommunicatie-strategieën van dit merk evalueren, en adviezen ontwikkelen om marketingcommunicatie te verbeteren.
 
Niveau

Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor deelname aan de masteropleiding Communicatiewetenschap.Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.
Bijzonderheden
 
Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap.

Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.

Verplicht materiaal
Literatuur
De literatuur voor deze cursus bestaat uit wetenschappelijke artikelen binnen het vakgebied marketingcommunicatie en consumentenpsychologie. De literatuurlijst wordt t.z.t. bekend gemaakt.

Werkvormen
Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkcollege

Toetsen
Eindrapport
Weging4
ToetsvormOpdracht
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3

Presentatie
Weging1
ToetsvormPresentatie
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3