SOW-CWM190
Duurzaamheid, communicatie en media
Cursus informatieRooster
CursusSOW-CWM190
Studiepunten (ECTS)5
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
prof. dr. M.L. Fransen
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. M.L. Fransen
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. M.L. Fransen
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. M.L. Fransen
Overige cursussen docent
Collegejaar2023
Periode
PER1  (04-09-2023 t/m 03-11-2023)
Aanvangsblok
PER1
Onderwijsvorm
voltijd
OpmerkingBijvakkers kunnen zich aanmelden bij mw. dr. S. Daalmans, E: s.daalmans@maw.ru.nl.
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na het afronden van de cursus Duurzaamheid, Communicatie en Media ben je in staat om:
 
  • duurzaamheid vanuit meerdere perspectieven te benaderen en definiëren;
  • de belangrijkste theorieën en modellen over de rol van communicatie en media binnen het domein van ecologische duurzaamheid te beschrijven, toe te lichten en kritisch te benaderen;
  • wetenschappelijke kennis en inzichten over de rol van communicatie en media binnen het domein van ecologische duurzaamheid te vinden, analyseren en toe te passen op maatschappelijke problemen rondom duurzaamheid;
  • op basis van wetenschappelijke literatuur communicatiestrategieën te ontwikkelen om ecologisch duurzaam gedrag te stimuleren.  
Inhoud
Ecologische duurzaamheid speelt een steeds belangrijkere rol in ons dagelijks leven. Binnen deze cursus bestuderen we hoe de media over ecologische duurzaamheid communiceren en hoe media en communicatiestrategieën ingezet kunnen worden om duurzaam gedrag te stimuleren. Na een korte introductie van (ecologische) duurzaamheid binnen de context van de “sustainable development goals” gaan we in op verschillende thema’s. 1) ecologische duurzaamheid in het nieuws; welke duurzaamheidsframes herkennen we in het nieuws, wat is de rol van wetenschapscommunicatie in percepties over duurzaamheid? 2) ecologische duurzaamheid in populaire en sociale media; hoe kunnen documentaires en films ons bewustzijn over ecologische duurzaamheid vergroten, hoe wordt er over ecologische duurzaamheid gepraat op sociale media, hoe gaan we om met nep-nieuws?  3) commerciële en overtuigende communicatie rondom ecologische duurzaamheid; hoe kun je als organisatie het beste communiceren over ecologische duurzaamheid, wat zijn de effecten van greenwashing, hoe motiveer je mensen met behulp van communicatie om zich duurzamer te gedragen? Tijdens de interactieve hoorcolleges zullen de verschillende thema’s geïntroduceerd worden door de docent en door (groepjes) studenten, en zal de stof aan de hand van korte "in-class" opdrachten bediscussieerd worden. Tijdens de werkcolleges zal er verder op de stof ingegaan worden door onder andere in groepjes te werken aan verschillende opdrachten waarin de literatuur besproken, geanalyseerd, bekritiseerd en toegepast wordt.
Deze cursus sluit aan bij SDG 12: verantwoorde consumptie en productie en SDG 13: Klimaatactie
 
Niveau
Master
Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating tot de masteropleiding Communicatiewetenschap. Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen.
Voorkennis
Van toepassing zijn de voorwaarden die gelden voor toelating de masteropleiding Communicatiewetenschap.

Bijvakstudenten verwijzen wij naar de toelatingsvoorwaarden als keuzevak in deze studiegids onder kopje Studenten van andere opleidingen. Beperkt toegankelijk voor internationale studenten.

Verplicht materiaal
Artikelen
Tijdens deze cursus zullen we gebruik maken van wetenschappelijke literatuur die je kunt downloaden via de digitale bibliotheek van de RU.

Werkvormen
Hoorcollege
AanwezigheidsplichtJa

Sustainability certificate
AanwezigheidsplichtJa

Werkcollege
AanwezigheidsplichtJa

Toetsen
Tentamen
Weging70
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Werkstuk
Weging30
ToetsvormWerkstuk
GelegenhedenBlok PER1, Blok PER2

Opmerking
Groepsopdracht