SOW-FIVK26
Filosofie van de Communicatiewetenschap
Cursus informatieRooster
CursusSOW-FIVK26
Studiepunten (ECTS)6
CategorieBA (Bachelor)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Communicatiewetenschap;
Docenten
Coördinator
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Docent
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. M.J. Becker
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
PER2  (13-11-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
PER2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus is de student in staat om:
  • de ethische dimensie van vraagstukken, in het bijzonder die spelen rond digitalisering, te onderscheiden.
  • vanuit verschillende ethische theorieën deze dimensie te analyseren.
  • van hieruit een ethische positie in te nemen en deze positie te verantwoorden.
Inhoud
Digitale media bepalen meer en meer ons leven. Dat heeft vele voordelen maar roept ook allerlei ethische vragen op. Dit geldt zeker voor de terreinen waarop de communicatiewetenschap zich richt: journalistiek en communcatietrajecten van organisaties met de buitenwereld en interne communicatietrajecten. Een grondige behandeling van de vragen vereist filosofische reflectie. Ethiek is immers een onderdeel van de wijsbegeerte.    
We openen de cursus met de behandeling van het grote thema dat achter alle ethische digitaliseringsdiscussies schuilgaat:  kan de mens de technische ontwikkeling wel beïnvloeden? Na een genuanceerd antwoord op deze vraag behandelen we drie grote ethische theorieën: utilisme, plichtsethiek en deugdethiek. Vervolgens komen genoemde terreinen van de communicatiewetenschap aan bod. Ethische problemen die daar spelen passeren de revue; de student leert beslissingen te verantwoorden. De cursus besluit met maatschappelijke thema’s waarin digitalisering een grote rol speelt.  
 
Verplicht materiaal
Boek
Becker, M. (2015). Ethiek van de digitale media. Amsterdam: Boom
ISBN:9789089533296
Wordt nader bekendgemaakt
Enkele aanvullende teksten in een reader en/of op Blackboard.

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok PER2, Blok PER3