SOW-MPSAG11
Personeelspsychologie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSAG11
Studiepunten (ECTS)6
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 1
Docent
dr. E.H. Bijleveld
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. B.J.C. Claessens
Overige cursussen docent
Docent
dr. B.J.C. Claessens
Overige cursussen docent
Examinator
dr. B.J.C. Claessens
Overige cursussen docent
Docent
dr. E.W.M. Rondeel
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
SEM1  (04-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
SEM1
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afloop van de cursus:

1.                  Heb je kennis en inzicht gekregen in de belangrijkste thema's binnen de personeelspsychologie (kennis en inzicht, EK1.2. en 1.4)
2.                  Kun je personeelspsychologische kennis toepassen op Human Resource Management en Human Resource Development vraagstukken van organisaties (kennis, inzicht en toepassing, EK1.7, 1.8 en 2.1.)
3.                  Ben je gegroeid in je professionele oordeelsvorming: je kunt de effectiviteit en wenselijkheid van de toepassing van personeelspsychologische kennis kritisch analyseren (oordeelsvorming, EK3.2)
4.                  Ben je in staat om wetenschappelijke studies te beoordelen op de relevantie voor het vakgebied en de toepassing in de praktijk (kennis, inzicht en oordeelsvorming, EK2.1 en 3.3.)
5.                  Reflecteer je kritisch op het geleerde in relatie tot het eigen toekomstige beroepsmatig handelen (leervaardigheden, EK5.1 en 5.2)
Inhoud
De cursus Personeelspsychologie richt zich op psychologische aspecten van Human Resource Management (HRM) en Human Resource Development (HRD). Aan de hand van de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel binnen organisaties komen de volgende HR-thema's aan de orde: 
  • Werving en selectie
  • Introductie en socialisatie van nieuwe medewerkers
  • Competenties, ontwikkeling van personeel, talentprogramma's
  • Employability en duurzame inzetbaarheid
  • Beoordeling, prestatiemanagement, beloningen
  • Internationaal HRM
  • Strategisch HRM
Centrale vragen zijn: wat is de rol van HRM en HRD in het realiseren van organisatiedoelen? Wat is de theoretische achtergrond van de diverse HR-praktijken in organisaties? 
De cursus biedt een theoretisch gefundeerd overzicht van de literatuur omtrent personeelspsychologie, met een duidelijke link naar de HRM-praktijk. In de vervolgmastercursus Toepassing Human Resource Management (MPSAG14) wordt de theoretische kennis toegepast op actuele praktijksituaties.

Toetsinformatie:
Tentamen:
  • 60% MC vragen (4 antwoordmogelijkheden)
  • ​40% open vragen (6 vragen)
Voorkennis
Uitsluitend voor studenten van de masterspecialisatie Arbeid, Organisatie en Gezondheid (AOG).

Aanbevolen materiaal
Wordt nader bekendgemaakt
Literatuur (boekhoofdstukken en artikelen) wordt in de cursushandleiding bekend gemaakt.

Werkvormen
Hoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM1