SOW-MPSGP11
Psychologische Interventies
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP11
Studiepunten (ECTS)8
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
VorigeVolgende 2
Coördinator
prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers
Overige cursussen docent
Examinator
prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.J.M. Hutschemaekers
Overige cursussen docent
Docent
prof. dr. G.P.J. Keijsers
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM1  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Na afronding van de cursus:

1. kun je de belangrijkste psychologische behandel- en interventietechnieken onderscheiden, herkennen en begrijpen

-  je kunt de belangrijkste theorieën en werkingsmechanismen die ten grondslag liggen aan de in de cursus behandelde interventietechnieken uitleggen en toepassen op verschillende praktijksituaties
- je kunt de handelswijze in de behandelkamer die hoort bij de verschillende interventies benoemen, uitleggen en toepassen op praktijksituaties

2. kun je mogelijkheden en keuzes bij indicatiestelling voor behandeling en uitvoering van behandeling benoemen en kun je deze baseren op wetenschappelijke feiten.
Inhoud
Het doel van de cursus is studenten kennis te laten maken met veelgebruikte psychologische behandelmethoden en de werkzaamheid van deze methoden te verklaren in termen van neurocognitieve, gedragscognitieve of psychologische theorieën. De behandelmethoden staan steeds centraal en de cursus borduurt voort op eerder onderwijs over psychotherapie en psychologische interventies. De behandelmethoden worden uitgelegd aan de hand van een of meerdere stoornissen of probleemgebieden waarvoor de behandelmethode bewezen effectief wordt toegepast. Het kan daarbij gaan om toepassingen bij kinderen, volwassenen of ouderen. Steeds worden de behandeleffecten vermeld en wordt geprobeerd duidelijk te maken wat precies deze behandelmethode zo effectief maakt.
De cursus sluit aan bij de cursus Psychopathologie (MPSGP12).  
Met deze cursus verwerft de student een beter begrip van de mogelijkheden om veranderingen te bewerkstelligen via ‘evidence-based', psychologische behandelvormen. Voorts biedt de cursus theoretische achtergrond en praktijkkennis voor het onderdeel Vaardigheidstrainingen (MPSGP13) en voor de Klinische stage (MPSGP80).

Toetsinformatie
Schriftelijk tentamen met 40 gesloten vragen en 10 open vragen die elk voor 50% meetellen voor het eindcijfer.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
McKay, D,, Abramowitz, J.S., & Storch, E.A. (2017). Treatments for psychological problems and syndromes. Wiley & Sons.
Reader
Reader Psychologische Interventies.
Studiemateriaal
Collegeaantekeningen.

Werkvormen
Hoorcollege
WerkvormtypeHoorcollege

Toetsen
Tentamen
Weging1
ToetsvormTake home tentamen
GelegenhedenBlok SEM1