SOW-MPSGP12
Psychopathologie
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP12
Studiepunten (ECTS)8
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Coördinator
dr. W.G. Lange
Overige cursussen docent
Docent
dr. W.G. Lange
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
dr. W.G. Lange
Overige cursussen docent
Examinator
dr. W.G. Lange
Overige cursussen docent
Collegejaar2019
Periode
SEM1  (02-09-2019 t/m 02-02-2020)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISJa
Inschrijven voor bijvakkersJa
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het eind van de cursus ben je in staat:
 1. de in de cursus besproken psychopathologische fenomenen (ziektebeelden, functieverstoringen) te herkennen en te onderscheiden,
 2. om de meest prominente klinische, ontwikkelingspsychologische en neurocognitieve theorieën of modellen te noemen voor de verklaring of instandhouding van deze fenomenen,
 3. om de opgedane kennis te benutten om psychopathologische fenomenen bij casussen die zich in de praktijk voordoen te herkennen en vanuit verschillende theoretische kaders te analyseren,
 4. de voor- en nadelen van symptoom-gebaseerde in vergelijking met data-gestuurde categorisatie/diagnostiek te benoemen,
 5. te benoemen wat beide categorisatiemethoden concreet voor de praktijk betekenen.
  (EK’s: 1.1, 1.2, 1.7, 4.1, 4.4)
Inhoud
Deze cursus bouwt voort op de kennis en vaardigheden die in het bachelor programma zijn opgedaan op het gebied van psychopathologie in relatie tot ontwikkelingspsychologie, klinische psychologie en cognitieve neuropsychologie. Doel van de cursus is om belangrijke psychopathologische ziektebeelden te bespreken en inzicht te bieden in de onderliggende, vaak stoornisoverstijgende neurocognitieve en gedragscognitieve processen. Er wordt ingegaan op de variatie aan verschijningsvormen en de wijze waarin beelden in de verschillende fases in het leven zich kunnen voordoen.
Vervolgens worden theorie over en onderzoek naar cognitieve, emotionele en biologische stoornissen die in verband worden gebracht met de ziektebeelden, verdiept/geïntegreerd. Na een inleidend college over DSM-classificatie, de cursusopzet en de algemene theoretische kaders worden zowel DSM-5 ziektebeelden als dimensionele constructen die DSM-classificaties overstijgen, behandeld rond een gemeenschappelijk thema. Deze thema's en bijbehorende ziektebeelden zijn verstoringen in:
 1. Lichaam en Lichaamswaarneming (eetstoornissen, somatoforme stoornissen, seksuele stoornissen)
 2. Affectmodulatie (stemmingsstoornissen, angststoornissen, agressie)
 3. Cognitie (autisme spectrum, dementie, suïcide, schizofrenie spectrum)
 4. Gedrag en impulscontrole (gedragsstoornissen & ADHD, verstoorde controle en evaluatie van handelen, verslaving, persoonlijkheidsstoornissen).
Met behulp van casuïstiek en beeldmateriaal worden karakteristieke symptomen en differentiaaldiagnostiek van de ziektebeelden verduidelijkt. Hierbij wordt aandacht besteed aan verschillen in de kindertijd, volwassenheid en ouderdom.

Toetsinformatie
Gecomputeriseerd schriftelijk tentamen met 40 gesloten vragen en 10 open vragen.
Aantal deelnemers: Onbeperkt.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie

Bijzonderheden

Verplicht materiaal
Boek
Franken, I., Muris, P., & Denys, D. (Red.) (2015). Psychopathologie: Oorzaken, diagnostiek en behandeling. Tweede Druk (Editie DSM-5). Utrecht: De Tijdsstroom.
Boek
Eling, P., Aleman, A., & Krabbendam, L. (Red.) (2013). Cognitieve neuropsychiatrie. Een procesbenadering van symptomen. Amsterdam: Boom.
Wordt nader bekendgemaakt
Aanvullende literatuur voor college suïcide: wordt op tijd bekend gemaakt
Studiemateriaal
Collegeaantekeningen

Aanbevolen materiaal
Boek
Sterk aanbevolen maar niet verplicht: American Psychiatric Association (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders. Fifth edition (DSM-5). Washington DC: APA.

Werkvormen
aanvullend tentamen
AanwezigheidsplichtJa

Hoorcollege

Toetsen
Open vragen en MC vragen
Weging1
ToetsvormDigitale toets met CIRRUS
GelegenhedenBlok HER, Blok SEM1

Opmerking
Contactpersoon tentamens: dr. I. Brazil