SOW-MPSGP13A
Vaardigheidstraining: Interpersoonlijke Interventies
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP13A
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Contactpersoon van de cursus
drs. J.C. Stadhouders
Overige cursussen docent
Docent
drs. C.J.C. Vossen
Overige cursussen docent
Examinator
drs. C.J.C. Vossen
Overige cursussen docent
Collegejaar2017
Periode
SEM1  (04-09-2017 t/m 04-02-2018)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking-
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de training en op het niveau van stagiaires bij stageaanvang:
 1. geef je de therapeutische relatie met cliënten dusdanig vorm dat het de cliënten motiveert, hen vertrouwen geeft in de therapeut en de behandeling, zodat zij noodzakelijke interventies toestaan ten behoeve van een effectieve behandeling;
 2. formuleer je werkhypothesen ten aanzien van een behandeling op basis van de specifieke interactiestijl van de cliënten in combinatie met de aard van de problematiek;
 3. ontwikkel je jouw professionele competenties door doelmatig te reflecteren en feedback van anderen te gebruiken.

In deze training wordt geoefend met psychologische behandeling met een nadruk op de persoon van de cliënt en minder direct op diens klachten. De interventies behoren niet tot één therapeutische stroming, maar tot de basisdeskundigheid van de psycholoog in de gezondheidszorg. Geoefend wordt met acceptatie, empathie, echtheid, confrontatie, directieven, inzicht en correctieve emotionele ervaringen. De volgende aandachtspunten spelen steeds een rol:
 • De relatie tussen therapeut en cliënt: inzicht in de therapeutische relatie, hoe kan ik deze optimaal inzetten om bij de cliënt een gewenste verandering te bevorderen? 
 • Hoe de cliënt te motiveren: kan een werkrelatie met de cliënt gevestigd en onderhouden worden? Kan hij/zij de therapeut vertrouwen, kan er een proces ontstaan; welke interventies kunnen deze cliënt motiveren tot verandering?
 • Het stellen van werkhypothesen op grond van de specifieke interactiestijl van de cliënt en aard en wezen van zijn problematiek.
 • Het leren reflecteren op eigen ervaringen in contact met cliënten. Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, wat zijn mijn valkuilen? Hoe kan ik mijn kwaliteiten goed gebruiken?
 • Zicht krijgen op o.a. eigen vermijding. Leren confronteren zonder grensoverschrijding.
Door middel van gesprekstherapeutische technieken worden de grondhoudingen en vaardigheden geoefend in negen groepsbijeenkomsten. Daarnaast worden er huiswerkgroepen van drie studenten gevormd, die negenmaal gedurende drie uur bijeenkomen.
Inhoud
In deze training wordt geoefend met psychologische behandeling waarbij de nadruk wordt gelegd op de persoon van de cliënt/patiënt en minder direct op diens klachten. De technieken en interventies die getraind worden, zijn niet gebonden aan één therapeutische stroming, maar horen tot de basisdeskundigheid van de psycholoog in de gezondheidszorg. Er wordt geoefend met: acceptatie, empathie, echtheid, confrontatie, directiviteit, inzicht en correctieve emotionele ervaringen. De therapeutische relatie wordt binnen deze training als belangrijke werkzame factor centraal gesteld. Daarom komen de volgende aandachtspunten aan bod:
 • De relatie tussen therapeut en cliënt: inzicht in de therapeutische relatie, hoe kan ik deze optimaal inzetten om bij de cliënt een gewenste verandering te bevorderen? 
 • Hoe de cliënt te motiveren: kan een werkrelatie met de cliënt gevestigd en onderhouden worden? Kan hij/zij de therapeut vertrouwen, kan er een proces ontstaan; welke interventies kunnen deze cliënt motiveren tot verandering?
 • Het stellen van werkhypothesen op grond van de specifieke interactiestijl van de cliënt en aard en wezen van zijn problematiek.
 • Het leren reflecteren op eigen ervaringen in contact met cliënten. Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, wat zijn mijn valkuilen? Hoe kan ik mijn kwaliteiten goed gebruiken?
 • Zicht krijgen op o.a. eigen vermijding. Leren confronteren zonder grensoverschrijding.
Door middel van gesprekstherapeutische technieken zullen de grondhoudingen en vaardigheden geoefend worden in negen groepsbijeenkomsten. Daarnaast worden er huiswerkgroepen van drie studenten gevormd, die negen maal gedurende drie uur bijeenkomen. In de huiswerkgroepen zullen, vanuit de groepsbijeenkomsten, steeds specifieke aandachtspunten worden uitgewerkt, zoals empathie, confrontatie, interactionele en experiëntiële interventies.

Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt samengesteld uit de beoordeling van drie onderdelen:
 • Actieve deelname aan de groeps- en trainingsbijeenkomsten
 • Ontwikkeling en kwaliteit van therapeutische vaardigheden
 • De kwaliteit van het eindverslag. Het eindverslag dient in de één na laatste bijeenkomst ingeleverd te worden. Maximum aantal deelnemers is 12 per groep

Voorkennis
Deze training is alleen toegankelijk voor psychologiestudenten van de mastervariant Gezondheidszorgpsychologie. De training kan niet als bijvak gevolgd worden door studenten van andere studierichtingen.

Inschrijving
 • Cursus en/of werkgroep: via de Studentenportal (https://student.ru.nl/portal/dt).
 • LET OP: in de eerste onderwijsweek van het semester dient de student via blackboard de voorkeur voor deze training kenbaar te maken. Iedere student kan 2 van de 5 aangeboden trainingen volgen.
 • Studenten die zijn ingeschreven voor een cursus zijn tevens voorwaardelijk ingeschreven voor het tentamen. Let op! Tentamendeelname is pas mogelijk als de student aan de voorwaarden van de OER voldoet. Studenten die na controle niet aan de voorwaarden voldoen worden voor het tentamen uitgeschreven. Inschrijving voor tentamen kan daarna alleen via het OSP met een toestemmingsformulier van de studieadviseur.
 • Hertentamen inschrijven tot 5 dagen voor tentamendatum.
Raadpleeg altijd de cursusinformatie op Blackboard. Het is mogelijk dat naast de inschrijving via KISS/TIS voor de cursus via Blackboard moet worden ingeschreven voor werkgroepen en/of practica.
Bijzonderheden
Maximum aantal deelnemers is 12 per groep

Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt samengesteld uit de beoordeling van drie onderdelen:
• Actieve deelname aan de groepsbijeenkomsten en huiswerkgroepen (20% eindcijfer)
• Kwaliteit van therapeutische vaardigheden en ontwikkelingen daarin (40% eindcijfer)
• De kwaliteit van het eindverslag. Het eindverslag wordt voor de laatste bijeenkomst ingeleverd (40% eindcijfer)

Contact informatie
drs. C.J.C. Vossen
c.vossen@ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Leijssen, M. (2001). Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdsstroom, m.u.v. pp. 170-220.
Boek
Hoofdstukken 2 en 5 uit Keijsers, G.P.J., Vossen, C.J.C., & Keijsers, L.H.A. (2012). Helpen veranderen. Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Werkvormen
Trainingsbijeenkomsten

Opmerking
Wekelijkse groepsbijeenkomsten die bestaan uit: inleiding en demonstraties door de docent; het bespreken van opnamen uit

Toetsen
Tentamen
Weging1
GelegenhedenBlok SEM1