SOW-MPSGP13A
Vaardigheidstraining: Interpersoonlijke Interventies
Cursus informatieRooster
CursusSOW-MPSGP13A
Studiepunten (ECTS)3
CategorieMA (Master)
VoertaalNederlands
Aangeboden doorRadboud Universiteit; Faculteit der Sociale Wetenschappen; Psychologie;
Docenten
Docent
S. Merke
Overige cursussen docent
Examinator
M.B.E. Peperkamp, MSc
Overige cursussen docent
Docent
M.B.E. Peperkamp, MSc
Overige cursussen docent
Coördinator
M.B.E. Peperkamp, MSc
Overige cursussen docent
Contactpersoon van de cursus
M.B.E. Peperkamp, MSc
Overige cursussen docent
Collegejaar2021
Periode
SEM1  (06-09-2021 t/m 28-01-2022)
Aanvangsblok
SEM1/  SEM2
Onderwijsvorm
voltijd
Opmerking
Let op: heb je nog geen masterinschrijving dan ben je nog niet ingeschreven voor de toetsen van deze cursus.
OpmerkingInschrijven voor de trainingen kun je onder cursuscode: SOW-MPSGP13. Op Brightspace kun je dan je voorkeur opgeven.
Inschrijven via OSIRISNee
Inschrijven voor bijvakkersNee
VoorinschrijvingNee
WachtlijstNee
Plaatsingsprocedure-
Cursusdoelen
Aan het einde van de training en op het niveau van stagiaires bij stageaanvang:
 1. geef je de therapeutische relatie met cliënten dusdanig vorm dat het de cliënten motiveert, hen vertrouwen geeft in de therapeut en de behandeling, zodat zij noodzakelijke interventies toestaan ten behoeve van een effectieve behandeling;
 2. formuleer je werkhypothesen ten aanzien van een behandeling op basis van de specifieke interactiestijl van de cliënten in combinatie met de aard van de problematiek;
 3. ontwikkel je jouw professionele competenties door doelmatig te reflecteren en feedback van anderen te gebruiken.

In deze training wordt geoefend met psychologische behandeling met een nadruk op de persoon van de cliënt en minder direct op diens klachten. De interventies behoren niet tot één therapeutische stroming, maar tot de basisdeskundigheid van de psycholoog in de gezondheidszorg. Geoefend wordt met acceptatie, empathie, echtheid, confrontatie, directieven, inzicht en correctieve emotionele ervaringen. De volgende aandachtspunten spelen steeds een rol:
 • De relatie tussen therapeut en cliënt: inzicht in de therapeutische relatie, hoe kan ik deze optimaal inzetten om bij de cliënt een gewenste verandering te bevorderen? 
 • Hoe de cliënt te motiveren: kan een werkrelatie met de cliënt gevestigd en onderhouden worden? Kan hij/zij de therapeut vertrouwen, kan er een proces ontstaan; welke interventies kunnen deze cliënt motiveren tot verandering?
 • Het stellen van werkhypothesen op grond van de specifieke interactiestijl van de cliënt en aard en wezen van zijn problematiek.
 • Het leren reflecteren op eigen ervaringen in contact met cliënten. Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, wat zijn mijn valkuilen? Hoe kan ik mijn kwaliteiten goed gebruiken?
 • Zicht krijgen op o.a. eigen vermijding. Leren confronteren zonder grensoverschrijding.
Door middel van gesprekstherapeutische technieken worden de grondhoudingen en vaardigheden geoefend in negen groepsbijeenkomsten. Daarnaast worden er huiswerkgroepen van drie studenten gevormd, die negenmaal gedurende drie uur bijeenkomen.
Inhoud
In deze training wordt geoefend met psychologische behandeling waarbij de nadruk wordt gelegd op de persoon van de cliënt/patiënt en minder direct op diens klachten. De technieken en interventies die getraind worden, zijn niet gebonden aan één therapeutische stroming, maar horen tot de basisdeskundigheid van de psycholoog in de gezondheidszorg. Er wordt geoefend met: acceptatie, empathie, echtheid, confrontatie, directiviteit, inzicht en correctieve emotionele ervaringen. De therapeutische relatie wordt binnen deze training als belangrijke werkzame factor centraal gesteld. Daarom komen de volgende aandachtspunten aan bod:
 • De relatie tussen therapeut en cliënt: inzicht in de therapeutische relatie, hoe kan ik deze optimaal inzetten om bij de cliënt een gewenste verandering te bevorderen? 
 • Hoe de cliënt te motiveren: kan een werkrelatie met de cliënt gevestigd en onderhouden worden? Kan hij/zij de therapeut vertrouwen, kan er een proces ontstaan; welke interventies kunnen deze cliënt motiveren tot verandering?
 • Het stellen van werkhypothesen op grond van de specifieke interactiestijl van de cliënt en aard en wezen van zijn problematiek.
 • Het leren reflecteren op eigen ervaringen in contact met cliënten. Wat zijn mijn sterke en zwakke kanten, wat zijn mijn valkuilen? Hoe kan ik mijn kwaliteiten goed gebruiken?
 • Zicht krijgen op o.a. eigen vermijding. Leren confronteren zonder grensoverschrijding.
Door middel van gesprekstherapeutische technieken zullen de grondhoudingen en vaardigheden geoefend worden in negen groepsbijeenkomsten. Daarnaast worden er huiswerkgroepen van drie studenten gevormd, die negen maal gedurende drie uur bijeenkomen. In de huiswerkgroepen zullen, vanuit de groepsbijeenkomsten, steeds specifieke aandachtspunten worden uitgewerkt, zoals empathie, confrontatie, interactionele en experiëntiële interventies.

Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt samengesteld uit de beoordeling van drie onderdelen:
 • Actieve deelname aan de groeps- en trainingsbijeenkomsten
 • Ontwikkeling en kwaliteit van therapeutische vaardigheden
 • De kwaliteit van het eindverslag. Het eindverslag dient in de één na laatste bijeenkomst ingeleverd te worden. Maximum aantal deelnemers is 12 per groep

Voorkennis
Deze training is alleen toegankelijk voor psychologiestudenten van de mastervariant Gezondheidszorgpsychologie. De training kan niet als bijvak gevolgd worden door studenten van andere studierichtingen.
Niveau

Voorkennis

Toetsinformatie
Het eindcijfer wordt samengesteld uit de beoordeling van drie onderdelen:
 • Actieve deelname aan de groepsbijeenkomsten en huiswerkgroepen (20% eindcijfer)
 • Kwaliteit van therapeutische vaardigheden en ontwikkelingen daarin (40% eindcijfer)
 • De kwaliteit van het eindverslag. Het eindverslag wordt voor de laatste bijeenkomst ingeleverd (40% eindcijfer)
Bijzonderheden
Maximum aantal deelnemers is 12 per groep
Contact informatie
drs. C.J.C. Vossen: c.vossen@ru.nl

Verplicht materiaal
Boek
Leijssen, M. (2001). Gids voor gesprekstherapie. Utrecht: De Tijdsstroom, m.u.v. pp. 170-220.
Boek
Hoofdstukken 2 en 5 uit Keijsers, G.P.J., Vossen, C.J.C., & Keijsers, L.H.A. (2012). Helpen veranderen. Motiveringsstrategieën in de psychotherapie. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Werkvormen
Training
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeTraining

Opmerking
Wekelijkse groepsbijeenkomsten die bestaan uit: inleiding en demonstraties door de docent; het bespreken van opnamen uit

Werkgroep
AanwezigheidsplichtJa
WerkvormtypeWerkgroep

Toetsen
VERSLAG
Weging1
ToetsvormVerslag
GelegenhedenBlok SEM1, Blok SEM2